Tập huấn chính sách công: Kinh nghiệm và thực hành (04/2017)

 

RED tổ chức tập huấn kỹ năng phân tích chính sách

Trong ba ngày (từ 21 - 23/4/2017), tại Hoà Bình, Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED Communication) tổ chức khoá tập huấn "Chính sách công: Kinh nghiệm và Thực hành". 

Tham dự có 35 học viên là các nhà báo, cán bộ các tổ chức xã hội (CSOs), cơ quan khu vực hành chính công...đến từ Hà Nội và các tỉnh trong phạm vi cả nước.

Học viên được nghe giảng viên Nguyễn Chí Dũng – Chuyên gia Chính sách và Luật; Cố vấn chính sách của RED thuyết trình nội dung về quá trình xây dựng chính sách công: khảo sát thực tiễn, nghiên cứu chính sách hiện có, nhận diện và đánh giá vấn đề cần điều chỉnh của chính sách công, đánh giá tác động và thu thập số liệu để lập luận cứ cho chính sách, quy trình ban hành và tập hợp ý kiến tham gia góp ý theo Luật định...

Các học viên tham dự khoá học đã trao đổi với giảng viên những vấn đề từ hoạt động thực tế, quá trình tác nghiệp và đưa ra cách giải quyết để cùng bình luận, đánh giá về hiệu quả để hoàn thiện kỹ năng trong công việc sau khoá tập huấn. Chương trình khoá học cũng đã đưa một sự kiện thời sự đang diễn ra để các nhóm: Nhà báo, CSOs, Nhà báo; CSOs và công chức thảo luận các phương án giải quyết vấn đề thông qua nhiệm vụ, chức năng và khả năng tác động của từng nhóm với đặc thù riêng trong công việc thực tế...

Nội dung "Bình đẳng giới trong chính sách công" cũng được giảng viên Lương Phan Cừ - Chuyên gia về hoạt động xây dựng chính sách làm rõ về nội dung của khái niệm và kinh nghiệm thực tiễn áp dụng trong quy trình xây dựng chính sách ở Việt Nam thời gian qua.

Kết thúc khóa tập huấn, khảo sát bằng văn bản cho thấy: tất cả học viên "chấm điểm" chất lượng và tính hữu dụng đạt 4,5/5 điểm.

Đây là khoá tập huấn kỹ năng phân tích chính sách thứ 5 do RED tổ chức, nằm trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế" với sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Canada thông qua Bộ Các vấn đề toàn cầu của chính phủ Canada (GAC) tài trợ.