Tập huấn "Chính sách công: Kinh nghiệm và Thực hành" tại Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh (10/2017)

Trong khuôn khổ Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế", trong các ngày 6, 7 và 8/10/2017, RED tổ chức Khóa tập huấn "Chính sách công: Kinh nghiệm và Thực hành" tại Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự có hơn 30 học viên là các nhà báo, cán bộ các tổ chức xã hội (CSOs),... đến từ TP. HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Các giảng viên gồm chuyên gia chính sách công Nguyễn Chí Dũng (Chủ tịch HĐKH RED), TS Đỗ Thiên Anh Tuấn (Đại học Fulbright Việt Nam) và TS Trịnh Hòa.

Nội dung bao gồm những vấn đề chính xung quanh chính sách công: khảo sát thực tiễn, nghiên cứu chính sách hiện có; nhận diện và đánh giá vấn đề cần điều chỉnh của chính sách công; đánh giá tác động và thu thập số liệu để lập luận cứ cho chính sách; quy trình ban hành và tập hợp ý kiến tham gia góp ý theo Luật định, cách thức đưa ra các khuyến nghị chính sách mang tính xây dựng dựa trên bằng chứng; kỹ năng viết bài viết chính sách để chuyển tải thông điệp đến được với chính phủ và công chúng một cách hiệu quả; lồng ghép góc nhìn giới và môi trường trong xây dựng chính sách.

Bài tập thực hành dựa trên câu chuyện/vấn đề thực tế, các học viên thảo luận các phương án giải quyết vấn đề, xuất phát từ nhiệm vụ, chức năng và khả năng tác động của từng nhóm với đặc thù riêng hoặc với sự hợp tác...

Khóa tập huấn còn là dịp để các nhà báo, các thành viên của các tổ chức xã hội,... chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, góc nhìn, hợp tác vì mục tiêu phát triển bền vững.