Tập huấn về Bình đẳng giới – Lồng ghép vấn đề giới trong thực thi dự án (08/2016)

 

Với mục đích nâng cao nhận thức và năng lực về lồng ghép giới, góp phần thực thi hiệu quả các hoạt động dự án và quản lý chương trình của RED và các bạn đồng nghiệp, trong ba ngày 17, 18 và 19/08, RED đã tổ chức khóa tập huấn về Bình đẳng giới – Lồng ghép vấn đề giới trong thực thi dự án.

Tham gia khóa tập huấn gồm 25 học viên là cán bộ các chương trình dự án, phóng viên báo chí, giảng viên… đến từ các tổ chức CSOs, cơ quan báo chí, cơ quan nhà nước, trường ĐH...

Trong 3 ngày tập huấn, chuyên gia Phạm Thu Hiền đã giới thiệu cho các học viên những khái niệm cơ bản về giới, giới tính, những định kiến về giới, bình đẳng giới, công bằng giới...

Bên cạnh những lý thuyết nền tảng, học viên cũng được trang bị kiến thức về khung phân tích giới, các công cụ phân tích giới, lồng ghép giới vào các lĩnh vực hoạt động của dự án, sáng tạo các sản phẩm truyền thông có nhạy cảm về giới...

Khóa tập huấn trong khuôn khổ hợp tác giữa RED và Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GAC).

Một số hình ảnh về khóa tập huấn:


Bà Phạm Thu Hiền - chuyên gia giới FSSP Việt Nam – Canada, giảng viên khóa tập huấn


Học viên chia sẻ những suy nghĩ về định kiến giới tại Việt Nam


Chia nhóm thảo luận về bình đẳng giới


Giảng viên giải đáp thắc mắc của từng nhóm


Không khí thảo luận rất vui vẻ...


...nhưng đôi khi cũng khá "nóng"


Học viên trình bày kết quả thảo luận của nhóm


Kết thúc khóa tập huấn, học viên được trao giấy chứng nhận từ RED


Khóa tập huấn kết thúc tốt đẹp, bổ sung thêm nhiều kiến thức mới cho những người tham dự

Save

Save