Tập huấn Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin dành cho người phát ngôn các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp (03/2016)

Nhằm nâng cao kỹ năng phát ngôn biểu đạt và cung cấp thông tin của các tổ chức, RED đã triển khai khóa tập huấn Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin dành cho người phát ngôn các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp.

Khoá tập huấn diễn ra trong ba ngày với sự tham gia của các lãnh đạo, người phát ngôn, cán bộ truyền thông của các tổ chức và hiệp hội doanh nghiệp.

Trong khóa tập huấn, các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí và truyền thông đã trình bày, hướng dẫn cho các học viên về kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin trên báo chí truyền thông, kỹ năng hợp tác hiệu quả với báo chí truyền thông cũng như kỹ năng truyền thông vận động chính sách.

Ngoài ra, học viên cũng được trang bị các kỹ năng về truyền thông cho hội nghị, hội thảo như công tác mời báo chí tham dự sự kiện và quy trình truyền thông sự kiện; các kỹ năng liên quan tới truyền hình như phương thức tác nghiệp của báo chí truyền hình và kỹ năng xuất hiện trên truyền hình...

Dưới đây là một số hình ảnh khoá tập huấn:

Ông Trần Nhật Minh - Giám đốc RED đặt vấn đề về trách nhiệm xã hội của phát ngôn và cung cấp thông tin

Chuyên gia truyền thông Đinh Đức Hoàng trình bày về phát ngôn trên truyền thông xã hội

 

Học viên được chia thành các nhóm để thảo luận

 

Học viên chụp ảnh kỉ niệm sau khi kết thúc khóa tập huấn