Tổ chức Tham vấn kết quả nghiên cứu “Sự tham gia của Báo chí Truyền thông và Tổ chức Xã hội trong quy trình chính sách ở Việt Nam” (25/6/15)

 Nhóm chuyên gia thảo luận với các đại biểu

Ngày 25/6/2015, tại Hà Nội, RED tổ chức Tham vấn Kết quả báo cáo nghiên cứu "Sự tham gia của báo chi, truyền thông và các tổ chức xã hội trong quy trình chính sách ở Việt Nam".  

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2015, tập trung vào hiện trạng và đặc thù tham gia vào quy trình chính sách hiện nay của từng nhóm Báo chí, Truyền thông xã hội, các Tổ chức xã hội, và sự tương tác giữa các nhóm với nhau.

Hơn 80 đại biểu đến từ các tổ chức xã hội, cơ quan báo chí, các đối tác phát triển, các daonh nghiệp, cơ quan nhà nước, các trường đại học và các chuyên gia độc lập... 

Nhóm nghiên cứu trình bày các phát hiện chính của nghiên cứu, trao đổi và tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu.

Để cung cấp thêm góc nhìn cho các đại biểu, chuyên gia Huy Đức có bài trình bày về quá trình trưởng thành của báo chí Việt Nam và chuyên gia Isabeau Vilandre dẫn chiếu một số ví dụ về sự tham gia của báo chí và các tổ chức xã hội trong quy trình chính sách ở Canada.

Nghiên cứu sẽ được hoàn thiện và công bố trong tháng 8/2015.

 Hơn 80 đại biểu quan tâm và góp ý cho nghiên cứu

 

Chuyên gia Nguyễn Chí Dũng giới thiệu nghiên cứu

 

Chuyên gia Nguyễn Đức Lam trình bày các kết quả nghiên cứu

 

Chuyên gia Huy Đức trình bày về sự trưởng thành của báo chí VN qua các thời kỳ

 

Chuyên gia Isabeau Vilandre dẫn chiếu kinh nghiệm về sự tham gia quy tình chính sách ở Canada

 

 Các đại biểu góp ý và thảo luận sôi nổi vào nội dung nghiên cứu