Thông báo về hội thảo “Giải cứu người nghèo khỏi bẫy tín dụng đen” (09/2015)

Ở Việt Nam cũng như ở nhiều quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới, “tín dụng đen" có hình thức khá đa dạng, với quy mô, hệ quả ngày càng khó lường. Nhiều số liệu thống kê đã bộc lộ rõ những mặt trái của “tín dụng đen”, đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề cấp thiết cần có biện pháp điều chỉnh bằng pháp luật.

Trước thực trạng nêu trên, RED phối hợp với Công ty Luật TNHH Trường Lộc tổ chức hội thảo “Giải cứu người dân khỏi bẫy tín dụng đen”.

Hội thảo có sự tham gia đóng góp ý kiến của nhiều bên liên quan, trong đó có lực lượng công an; viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân; Bộ Tư pháp; cũng như đại diện của khối dân sự như Hội Luật gia; Văn phòng công chứng và chính những người dân đang trực tiếp liên quan đến “tín dụng đen”.

Mục tiêu của hội thảo là truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật liên quan, cũng như kiến nghị giải pháp chính sách cho cơ quan có thẩm quyền.

- Thời gian: 13h30, ngày 07/09/2015.

- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Liên hiệp hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), số 53 Nguyễn Du, Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Lê Thu Trang  – Trợ lý chương trình

ĐT: 0968.718.699 - Email: letrang@red.org.vn