Thông báo Khóa tập huấn “Đánh giá dựa trên kết quả, theo dõi tiến độ và kỹ năng viết báo cáo" (09/2017)

Trong khuôn khổ Dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế”, RED tổ chức khóa học “RBM, Monitoring and Report writing” (đánh giá dựa trên kết quả, theo dõi tiến độ và kỹ năng viết báo cáo) dành cho các cán bộ của Trung tâm và một số đối tác thân thiết.

Khóa tập huấn sẽ giúp các học viên có thêm được kiến thức, thái độ và kỹ năng thích hợp để giải quyết các công việc phát sinh hàng ngày cũng như trang bị cho họ các công cụ nhằm theo dõi, đánh giá việc thực hiện các dự án một cách hiệu quả.

Khóa học dự kiến diễn ra trong 3 ngày vào trung tuần tháng 10/2017, với sự dẫn dắt của 2 chuyên gia: Mr. Koen Walter Toonen – chuyên gia Công ty MDF training & consultancy và Mr. Nguyễn Chí Dũng – Cố vấn trưởng của RED.