Thông báo về việc thay đổi logo (12/2018)

Thông báo thay đổi logo tổ chức RED Communication

 

Điểm khác nhau chủ yếu giữa 2 thời điểm ra logo cũ (2010) và logo mới (2018), là khi bắt đầu chúng tôi chưa biết mình sẽ đi đâu, còn hiện nay chúng tôi đã tạo ra một con đường.

Sau 8 năm hoạt động, không phải ai cũng biết RED, nhưng những ai biết, đều hình dung về một RED dù chưa giỏi nhưng luôn vì cái chung, đáng tin cậy – chúng tôi coi như vậy là RED đã được định vị.

REDers có một khái niệm: Truyền thông phát triển là truyền thông thúc đẩy Nhà nước, Thị trường và Cộng đồng trên tiến trình phát triển bền vững - đó cũng là lý do buổi sáng thức dậy đi làm của mỗi chúng tôi.

Trong bộ chữ, “R” là chữ duy nhất có nét thẳng, nét ngang, nét tròn và nét chéo, góc vuông và góc tròn...giải phóng được hết nét đẹp hình tượng của con chữ.

Còn chúng tôi đang trong giai đoạn xã hội hóa tổ chức, mong muốn kết nối với những cá nhân tổ chức có đường nét khác nhau, cùng mục tiêu phát triển bền vững, cùng giải phóng năng lượng.

Trân trọng kính báo!