Thông báo về việc tìm đối tác sản xuất phim ngắn (12/4/2012)

Trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu – truyền thông các hành vi cản trở báo chí tác nghiệp”, có phần thực hiện sản xuất 6 bộ phim ngắn với mô tả như sau:

“Xây dựng 06 phim ngắn về các tình huống cản trở báo chí tác nghiệp, mang tính chất hài hước, giải trí. Mỗi bộ phim dài khoảng 5 phút.”

Các tình huống cản trở báo chí tác nghiệp đã có trong tài liệu nghiên cứu do RED thực hiện. Các đối tác chỉ cần tập trung cho các phần như đạo diễn, kịch bản, sản xuất…

Để cho loạt phim tăng được tính lan tỏa, RED ủng hộ việc tuyển chọn các nhà báo đang hoạt động trong các cơ quan báo chí tham gia diễn xuất các nhân vật trong loạt phim. Dự kiến trong tháng 5, RED và đối tác sẽ tổ chức buổi thử vai tại Hà Nội.

Loạt phim sau khi hoàn thành sẽ phát trên các phương tiên thông tin đại chúng trong dịp kỷ niệm ngày Nhà báo Việt Nam “21/06/2012”.

Kính mời các đối tác quan tâm liên hệ với RED để thảo luận chi tiết (hạn cuối trước ngày 20/4/2012).

Các nhà báo có mong muốn tham gia diễn xuất trong loạt phim xin mời gửi email CV về RED (trước ngày 5/5/2012) với tiêu đề: “Đăng ký thử vai”.