Thông báo về Chương trình Tập huấn kỹ năng Phân tích Chính sách (24-26/4/15)

Tap huan Phan tich Chinh sach

Nằm trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế" với sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Canada thông qua Bộ Ngoại giao, Thương Mại và Phát triển (DFATD)

RED tổ chức chương trình Tập huấn Nâng cao kỹ Năng Phân tích Chính sách dành cho Nhà báo, Phóng viên, Truyền thông xã hội, Đại diện các tổ chức xã hộ, chuyên gia độc lập và Cán bộ công chức.

Thời gian: 3 ngày (24-26/4/2015; Sáng từ 8h30 đến 12h00; chiều từ 13h30 đến 17h)

Địa điểm: V Resort - Kim Bôi - Hòa Bình

Chương trình Tập huấn có sự tham gia của các giảng viên: Nguyễn Chí Dũng – Chuyên gia Chính sách và Luật (Văn Phòng Quốc Hội; Võ Trí Hảo - chuyên gia Luật (Khoa Luật, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh); Bùi Trinh - Chuyên gia Kinh tế (Tổng cục Thống kê); Võ Lan Phương, Chuyên gia Chính sách và Luật (Vriens & Partners) và nhà báo Huy Đức (RED).

Nội dung chương trình chi tiết tại đây