Thông tin cơ bản

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (gọi tắt là RED) là một tổ chức khoa học phi chính phủ, được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-LHH ngày 12/1/2011 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam, được Bộ Khoa học & Công nghệ cấp Giấy chứng nhận số A-954 ngày 28/01/2011.

Chức năng – Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, thực hiện các đề tài, chương trình, dự án về truyền thông phát triển; nghiên cứu các kênh truyền thông phục vụ phát triển;
- Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ, giải pháp, sáng kiến về truyền thông phát triển;
- Tư vấn, thẩm định, đánh giá các đề tài, chương trình, dự án; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực truyền thông phát triển;
- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

Giám đốc: Trần Nhật Minh.

Trụ sở: Phòng 707, tòa nhà số 142, đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại/Fax: 024.385.66.777

Email: center@red.org.vn

Mã số thuế: 0105187059 (đăng ký tại địa chỉ P.401 – Số 31 Trương Hán Siêu – Hoàn Kiếm – Hà Nội)

Tài khoản: Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển

1. Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank)

Sở giao dịch 115 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội:

  • (VND): 110.01.01.002987.0
  • (USD): 110.01.37.000159.8

2. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

Sở giao dịch 191 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội:

  • (VND): 19128914283016
  • (USD): 19128914283024