Giới thiệu

GIỚI THIỆU

Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED Communication) là tổ chức khoa học phi lợi nhuận, thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

RED đóng góp cho phát triển thông qua Hỗ trợ báo chí và Truyền thông phát triển. 

Tiền thân của Viện là Trung tâm thành lập năm 2011, hiện nay RED có Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh và Kênh Truyền thông phát triển tại địa chỉ phattrien.vn

Một số chương trình RED đang triển khai:

- An toàn nhà báo 

- Kết nối báo chí với CSOs

- Thúc đẩy báo chí tham gia chính sách 

- Báo chí với Phát triển bền vững

- Truyền thông Nhà nước

- Chỉ số đánh giá báo chí

THÔNG TIN CỤ THỂ

Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) được nâng cấp từ Trung tâm theo Quyết định số 340/QĐ-LHHVN ngày 11/4/2018 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam, được Bộ Khoa học & Công nghệ cấp Giấy chứng nhận số A-954 ngày 18/04/2018.

Chức năng – Nhiệm vụ:

1. Chức năng

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia về truyền thông, công nghệ và phát triển nhằm triển khai các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học, đào tạo và chuyển giao tri thức, công nghệ trong lĩnh vực truyền thông phát triển, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

2. Nhiệm vụ:

a. Nghiên cứu và thực hiện các đề tài, chương trình, dự án trong các lĩnh vực truyền thông phát triển; ứng dụng và chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học, tri thức, công nghệ truyền thông, xây dựng các kênh truyền thông, các giải pháp, các giải pháp, sáng kiến, mô hình điểm nhằm truyền thông hiệu quả cho lĩnh vực phát triển, góp phần thúc đẩy khoa học kỹ thuật tiến bộ và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

b. Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ: Tư vấn, thẩm định, đánh giá các đề tài, chương trình, dự án; tuyên truyền phổ biến kiến thức, pháp luật, tổ chức các hội nghị, hội thảo đào tạo, nâng cao năng lực, cơ sở dữ liệu... nhằm tăng cường năng lực truyền thông cho các tổ chức, cộng đồng trong lĩnh vực phát triển.

c. Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia, thúc đẩy các tổ chức xã hội, mạng lưới, doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông và các cơ quan nhà nước cùng tham gia các hoạt động truyền thông phát triển.

Viện trưởng: Trần Nhật Minh.

Trụ sở: Phòng 707, tòa nhà số 142, đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại/Fax: 024.385.66.777

Email: center@red.org.vn

Mã số thuế: 0105187059 (đăng ký tại địa chỉ P.401 – Số 31 Trương Hán Siêu – Hoàn Kiếm – Hà Nội)

Tài khoản: Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển

1. Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank)

Sở giao dịch 115 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội:

  • (VND): 110.01.01.002987.0
  • (USD): 110.01.37.000159.8

2. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

Sở giao dịch 191 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội:

  • (VND): 19128914283016
  • (USD): 19128914283024