Thông báo Hội thảo Các nhân tố tác động đến "Hành vi cản trở Tác nghiệp Báo chí giai đoạn 2011-2015" (06/2016)


Từ năm 2010 đến nay, RED và các đối tác triển khai nhiều hoạt động bảo vệ Quyền tác nghiệp báo chí ở Việt Nam, trong đó có Báo cáo khảo sát về các hành vi cản  trở tác nghiệp (2011).

Sau 5 năm, môi trường bối cảnh có những thay đổi, để xác định lại những tồn tại, nguyên nhân, đề ra phương hướng can thiệp trong thời gian tới, chúng tôi đã mời nhóm chuyên gia thực hiện đánh giá.

Để báo cáo đánh giá được đầy đủ, khách quan, chúng tôi tổ chức buổi tham vấn đối với các chuyên gia và bạn đồng nghiệp:

Thời gian:
9-11h sáng ngày 20/6/2016
Địa điểm: Hội trường tầng 3, 53 Nguyễn Du, Hà Nội

Chương trình dự kiến bao gồm:
- Trình bày báo cáo đánh giá;
- Phản biện của các chuyên gia và ý kiến của các bạn đồng nghiệp;

Đăng kí tham dự (trước 20h ngày 19/6): http://goo.gl/forms/iXTHPqIFQ7EeKGSm2
Đầu mối BTC: Ms. Nguyễn Thanh Hà (Cán bộ Chương trình Truyền thông)
Email: thanhha@red.org.vn ĐT: 0123.394.4469

Kính mời Ông/Bà tham dự và góp ý cho nội dung Hội thảo.
Hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa RED và Bộ phát triển toàn cầu Canada (GAC).

Trân trọng!