RED mời hợp tác hoạt động Phân tích chính sách (10/2016)

 

Kính gửi: Quý tổ chức, bạn đồng nghiệp

Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) là tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Được sự hỗ trợ tài chính của Bộ Các Vấn đề Toàn cầu của Chính phủ Canada (GAC), được cơ quan chủ quản phê duyệt, RED triển khai dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế”.

Mục đích của dự án là nhằm thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quy trình chính sách, thông qua sự hợp tác hiệu quả của các tổ chức xã hội, báo chí truyền thông và các cơ quan Nhà nước.

Trong khuôn khổ dự án, có 10 hoạt động Phân tích chính sách chia đều theo thời gian dự án từ tháng 11/2014 đến hết tháng 5/2018 (42 tháng).

Cho tới nay, qua nửa thời gian dự án, chúng tôi đã thực hiện 04 hoạt động Phân tích chính sách đối với các Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) năm 2015, Dự thảo Luật Phí và Lệ phí năm 2015, Dự thảo Đề án Giáo dục Phổ thông Tổng thể và Dự thảo Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong các hoạt động kể trên, chúng tôi đã đưa ra thảo luận 26 vấn đề chính sách, với hơn 105 ý kiến trực tiếp tại 6 cuộc hội thảo, đề xuất 28 kiến nghị chính sách gửi đến các cơ quan dự thảo và thẩm định, bên cạnh đó, xoay quanh các chủ đề được thảo luận.

Các nội dung chính sách còn được chia sẻ và thảo luận tại FB Group Diễn đàn Nhà báo và Chính sách với gần 7000 thành viên, đã có vài trăm tin bài báo chí trực tiếp và liên quan, đã có hơn 20 ý kiến của các Đại biểu quốc hội và cơ quan lập pháp nhắc đến các điểm kiến nghị do chúng tôi tập hợp.

Các đề xuất được tiếp thu có thể kể như: quyền của công dân yêu cầu, tiếp cận với các số liệu thống kê nhà nước được công khai, minh bạch, sự tham gia của thống kê tư nhân trong hoạt động thống kê, các nguyên tác xác định mức phí và lệ phí, tính minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn thu từ các loại phí và lệ phí, chất lượng nguồn nhân lực giáo dục cần được đảm bảo để thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể.

Là tổ chức truyền thông, RED đóng vai trò như một nhịp cầu, đưa các vấn đề chính sách đến với cộng đồng và ngược lại, hỗ trợ cộng đồng tham gia chính sách. Để tăng tính kết nối và bền vững của các hoạt động, thời gian tới chúng tôi mong muốn được hợp tác với các cơ quan, tổ chức, liên minh, hiệp hội để tổ chức các hoạt động phân tích chính sách đối với các dự thảo theo quy trình hoạt động như sau:

 

1. Quý tổ chức gửi mail Đề nghị hợp tác tới địa chỉ center@red.org.vn

2. Trao đổi thống nhất đề tài và phương thức phối hợp

3. Mời chuyên gia phân tích các nội dung của dự thảo, vấn đề

4. Tổ chức hội thảo trao đổi các vấn đề với cơ quan dự thảo, cơ quan thẩm tra, báo chí truyền thông

5. Thu thập các ý kiến phản hồi đưa vào Kiến nghị chính sách. (Một hoạt động tập trung trong thời gian khoảng 2 tháng, tài chính phía dự án tài trợ).

Chúng tôi mời các tổ chức, liên minh, hiệp hội đang quan tâm, tham gia vào các nội dung chính sách... liên hệ, hợp tác với chúng tôi để các vấn đề chính sách quý vị quan tâm được truyền thông đến với cộng đồng.

Trân trọng!

*Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: (Ms) Trương Mỹ Linh – Cán bộ Chương trình, điện thoại: 094.990.3299.

 

Hội thảo phân tích về Dự thảo Luật Phí và Lệ Phí

 


Kiến nghị sửa đổi và bổ sung trong Dự thảo Luật Phí và Lệ phí năm 2015

 


Báo chí phỏng vấn chuyên gia trong hội thảo về Dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

 

 

Phản hồi của Tổng cục Thống kê về kiến nghị sửa đổi, bổ sung 
một số điểm trong dự thảo Luật thống kê (sửa đổi)

 

Save

Save

Save

Save