Toạ đàm " Hợp tác với RED" (03/2016)


Giám đốc RED - ông Trần Nhật Minh - phát biểu mở đầu buổi toạ đàm

 

Chiều ngày 24/03/2016 tại Hà nội, Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển tổ chức toạ đàm “ Hợp tác với RED”. Với mục đích góp ý vào phương hướng hoạt động của RED, tăng cường cơ hội hợp tác giữa các bên và với RED

Toạ đàm có sự tham gia của đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng Quốc Hội, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam, Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, cơ quan báo chí, các tổ chức CSOs trong và ngoài nước  G CSOs, Bộ Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam...Cùng các đại biểu khác đại diện cho các cơ quan báo chí, cơ quan tư pháp, tổ chức xã hội quốc tế khác tham gia.

Tại buổi toạ đàm, giám đốc RED - ông Trần Nhật Minh đã giới thiệu lịch sử hình thành RED, những thế mạnh của tổ chức trong việc cung cấp dịch vụ truyền thông chính sách, thiết kế chương trình truyền thông phát triển.

Bên cạnh đó ông Trần Nhật Minh chia sẻ thêm về chiến lược hoạt động trong giai đoạn 2016 - 2018, khung chương trình hoạt động cụ thể năm 2016 của tổ chức và nhấn mạnh vai trò là nhịp cầu giữa RED với các bên liên quan.

Các đại biểu đã đưa ra những góp ý, trao đổi, thảo luận về Tầm nhìn, Sứ mệnh, Chiến lược của RED và chia sẻ thông tin chiến lược của các tổ chức. Các đại biểu cũng đưa ra gợi ý về hình thức hợp tác có thể thực hiện cùng với RED.

 


Toàn cảnh buổi toạ đàm

Buổi toạ đàm đã mở ra nhiều triển vọng tốt đẹp về cơ hội hợp tác giữa các bên với RED cũng như các bên liên quan với nhau trong thời gian sắp tới.