Trao tặng danh hiệu Trách nhiệm cho Kỹ sư Lê Văn Tạch và Nhà báo Nguyễn Thái Sơn (26/4/2011)

                

                         GS.TS Nguyễn Minh Thuyết thay mặt RED trao tặng danh hiệu trách nhiệm
                                    cho Kỹ sư Lê Văn Tạch và Nhà báo Nguyễn Thái Sơn

Trong khuôn khổ Tọa đàm “Thức tỉnh trách nhiệm – Truyền thông với đạo đức và trách nhiệm của doanh nghiệp” (26/4/2011 tại Trụ sở VUSTA) ông Trần Nhật Minh, GĐ RED, thay mặt Ban lãnh đạo RED công bố 2 Quyết định.

Tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định Số 03/QĐ-TTPT nêu rõ: Tặng danh hiệu “Trách nhiệm” cho Nhà báo Nguyễn Thái Sơn (Báo Thanh Niên).  Nhà báo Nguyễn Thái Sơn đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với lĩnh vực an toàn giao thông thông qua việc thực hiện loạt bài và một số hoạt động sau mặt báo liên quan đến xe Toyota bị lỗi tháng 4/2011.

Tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 11/QĐ-TTPT nêu rõ: Tặng danh hiệu “Trách nhiệm” cho Kỹ sư Lê Văn Tạch (Công ty ô tô Toyota Việt Nam). Kỹ sư Lê Văn Tạch đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với lĩnh vực an toàn giao thông thông qua việc thực hiện trách nhiệm công dân, kiên trì báo cáo những lỗi kỹ thuật của xe Toyota tháng 4/2011.

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, người Đại biểu Quốc hội trách nhiệm, đã thay mặt RED trao tặng danh hiệu Trách nhiệm cho Kỹ sư Lê Văn Tạch và Nhà báo Nguyễn Thái Sơn.

Danh hiệu Trách nhiệm là sự tôn vinh của các nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển cho tổ chức, cá nhân có sáng kiến, hành động thiết thực vì cộng đồng.

Với việc trao tặng danh hiệu Trách nhiệm cho Kỹ sư Lê Văn Tạch và Nhà báo Nguyễn Thái Sơn, RED mong muốn khuyến khích những cá nhân, tổ chức đóng góp cho cộng đồng chỉ thông qua một việc tưởng như đơn giản là làm tròn trách nhiệm của mình.

Đây là lần đầu tiên danh hiệu “Trách nhiệm” được trao ở Việt Nam, do một tổ chức khoa học đứng ra thực hiện.