ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Giảng viên khóa Tập huấn Chính sách công: Kinh nghiệm và thực hành 

1. Bối cảnh:

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU PHIÊN DỊCH

Khóa tập huấn “Báo cáo đánh giá dựa trên kết quả”

1. Bối cảnh:

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

HỘI THẢO VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG NHÀ NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY 

1. Bối cảnh:

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

HỘI THẢO TRUYỀN THÔNG NHÀ NƯỚC TRONG BỐI CẢNH NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO

1. Bối cảnh:

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT HÀNH CHÍNH CÔNG

1. Bối cảnh

Trong khuôn khổ dự án “Chất lượng xây dựng và thực thi chính sách kinh tế tại Việt Nam được cải thiện với sự tham gia hiệu quả của báo chí truyền thông và các tổ chức xã hội” do Bộ các vấn đề toàn cầu Canada tài trợ do RED thực hiện có hoạt động “Nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ RED”. Một trong những kết quả mong đợi là nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức thông qua việc tăng cường kỹ năng nghiên cứu cho cán bộ nhân viên RED.

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) là tổ chức khoa học trong lĩnh vực truyền thông, hiện đang thực hiện các chương trình, dự án phát triển báo chí truyền thông, thúc đẩy sự tham gia của người dân (website: http://red.org.vn/vi).

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của Trung tâm, RED hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên tiềm năng và kinh nghiệm cho vị trí như sau:

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của Trung tâm, RED hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên tiềm năng và kinh nghiệm cho vị trí như sau:

  • 01 Cán bộ truyền thông
  • 02 Thực tập sinh

Địa điểm làm việc: Văn phòng RED

Thời gian bắt đầu: 1/5/2017

A/ Cán bộ truyền thông:

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) là tổ chức khoa học trong lĩnh vực truyền thông, hiện đang thực hiện các chương trình, dự án phát triển báo chí truyền thông, thúc đẩy sự tham gia của người dân (website:

Các trang