Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) là tổ chức khoa học trong lĩnh vực truyền thông, hiện đang thực hiện các chương trình, dự án phát triển báo chí truyền thông, thúc đẩy sự tham gia của người dân (website: http://red.org.vn/vi).

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của Trung tâm, RED hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên tiềm năng và kinh nghiệm cho vị trí như sau:

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của Trung tâm, RED hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên tiềm năng và kinh nghiệm cho vị trí như sau:

  • 01 Cán bộ truyền thông
  • 02 Thực tập sinh

Địa điểm làm việc: Văn phòng RED

Thời gian bắt đầu: 1/5/2017

A/ Cán bộ truyền thông:

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) là tổ chức khoa học trong lĩnh vực truyền thông, hiện đang thực hiện các chương trình, dự án phát triển báo chí truyền thông, thúc đẩy sự tham gia của người dân (website:

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của Trung tâm, RED hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên tiềm năng và kinh nghiệm cho vị trí như sau:

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của Trung tâm,RED hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên tiềm năng và kinh nghiệm cho vị trí như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CTV KHẢO SÁT VIÊN VÀ PHÂN TÍCH BÀI BÁO

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) là tổ chức khoa học trong lĩnh vực truyền thông, hiện đang thực hiện các chương trình, dự án phát triển báo chí truyền thông, thúc đẩy sự tham gia của người dân

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển, chúng tôi tìm kiếm các ứng viên tiềm năng và kinh nghiệm cho vị trí như sau:

Số lượng dự kiến được tuyển dụng là 10 CTV

Thời gian khảo sát dự kiến: 1.1.2017 – 15.1.2017

Yêu cầu đối với CTV:

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) là tổ chức khoa học trong lĩnh vực truyền thông, hiện đang thực hiện các chương trình, dự án phát triển báo chí truyền thông, thúc đẩy sự tham gia của người dân (website: http://red.org.vn/vi).

Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) là tổ chức thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).
RED hoạt động trong lĩnh vực phát triển báo chí truyền thông, thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quy trình chính sách.

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển, chúng tôi tìm kiếm các ứng viên cho vị trí như sau:

Các trang