Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) là tổ chức khoa học trong lĩnh vực truyền thông, hiện đang thực hiện các chương trình, dự án phát triển báo chí truyền thông, thúc đẩy sự tham gia của người dân (website: http://red.org.vn/vi).

Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) là tổ chức thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).
RED hoạt động trong lĩnh vực phát triển báo chí truyền thông, thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quy trình chính sách.

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển, chúng tôi tìm kiếm các ứng viên cho vị trí như sau:

 

Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) là tổ chức thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).
RED hoạt động trong lĩnh vực phát triển báo chí truyền thông, thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quy trình chính sách.

Tuyển dụng Thực tập sinh

Bộ phận Truyền thông - RED

Điều khoản Tham chiếu 

Chuyên gia Tư vấn Đối thoại chính sách

1. Bối cảnh:

Điều khoản Tham chiếu 

Điều phối viên Đối thoại chính sách

1. Bối cảnh:

Điều khoản Tham chiếu

 Chuyên gia Tư vấn phân tích

 Dự thảo Đề án Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể

 1.Bối cảnh

I. Giới thiệu

Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) do Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, đang thực hiện một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

Các trang