1. Bối cảnh

Dự án “Chất lượng xây dựng và thực thi chính sách kinh tế tại Việt Nam được cải thiện với sự tham gia hiệu quả của báo chí truyền thông và các tổ chức xã hội” của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada tài trợ, một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của Trung tâm, RED hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên tiềm năng và kinh nghiệm cho vị trí như sau:

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) là một VNGO trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Chúng tôi đang xây dựng một Trang tin điện tử lĩnh vực Phát triển bền vững, có nhu cầu tuyển dụng Trưởng nhóm làm việc tại Hà Nội:

Công việc chính
1.

1. Bối cảnh

Báo chí phát triển đa dạng về lượng, loại hình và số người làm báo tăng nhanh. Cùng với sự phát triển thêm các loại hình báo điện tử của các cơ quan báo và tạp chí in đã hình thành và hoạt động lâu năm, những năm gần đây, hàng trăm báo điện tử, hàng nghìn trang tin tổng hợp của các tổ chức xã hội như hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, công ty truyền thông, doanh nghiệp Nhà nước được cấp phép hoạt động.

1. Bối cảnh

Báo chí phát triển đa dạng về lượng, loại hình và số người làm báo tăng nhanh. Cùng với sự phát triển thêm các loại hình báo điện tử của các cơ quan báo và tạp chí in đã hình thành và hoạt động lâu năm, những năm gần đây, hàng trăm báo điện tử, hàng nghìn trang tin tổng hợp của các tổ chức xã hội như hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, công ty truyền thông, doanh nghiệp Nhà nước được cấp phép hoạt động.

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của Trung tâm,RED hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên tiềm năng và kinh nghiệm cho vị trí như sau:

Các trang