THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CTV KHẢO SÁT VIÊN VÀ PHÂN TÍCH BÀI BÁO

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) là tổ chức khoa học trong lĩnh vực truyền thông, hiện đang thực hiện các chương trình, dự án phát triển báo chí truyền thông, thúc đẩy sự tham gia của người dân

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển, chúng tôi tìm kiếm các ứng viên tiềm năng và kinh nghiệm cho vị trí như sau:

Số lượng dự kiến được tuyển dụng là 10 CTV

Thời gian khảo sát dự kiến: 1.1.2017 – 15.1.2017

Yêu cầu đối với CTV:

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) là tổ chức khoa học trong lĩnh vực truyền thông, hiện đang thực hiện các chương trình, dự án phát triển báo chí truyền thông, thúc đẩy sự tham gia của người dân (website: http://red.org.vn/vi).

Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) là tổ chức thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).
RED hoạt động trong lĩnh vực phát triển báo chí truyền thông, thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quy trình chính sách.

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển, chúng tôi tìm kiếm các ứng viên cho vị trí như sau:

 

Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) là tổ chức thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).
RED hoạt động trong lĩnh vực phát triển báo chí truyền thông, thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quy trình chính sách.

Tuyển dụng Thực tập sinh

Bộ phận Truyền thông - RED

Mô tả công việc (Job description)

Vị trí: Cán bộ Dự án Truyền thông (Communication Project Officer)

Loại hình công việc: Toàn thời gian (Full time)

Làm việc tại 48B Tràng Thi- Hà Nội

Thời gian: Từ 4/2013

Các trang