Tuyên bố của RED Communication về việc Toyota Việt Nam tạm đình chỉ công tác đối với Kỹ sư Lê Văn Tạch (20/6/2011)

Ông Trần Minh- GĐ RED Communication đọc tuyên bố của tổ chức về việc Toyota Việt Nam tạm đình chỉ công tác kỹ sư Lê Văn Tạch- Vấn đề đang được báo giới đặc biệt quan tâm.

Mới đây, Công ty Toyota Việt Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Kỹ sư Lê Văn Tạch – người nhận Danh hiệu “Trách nhiệm” của RED Communication lần thứ nhất vào ngày 26-4 vừa qua vì những đóng góp trong việc đưa sự cố “xe Toyota có lỗi” ra công luận. Về việc Toyota Việt Nam tạm đình chỉ công tác kỹ sư Lê Văn Tạch, RED Communication có ý kiến như sau:

Thứ nhất, với tư cách một tổ chức khoa học về truyền thông phát triển, RED Communication luôn khuyến khích và nỗ lực thúc đẩy các sáng kiến, hành động đem lại sự minh bạch, lợi ích cho cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, bằng việc đấu tranh kiên trì với những sai sót, sự tắc trách và thiếu minh bạch, Kỹ sư Lê Văn Tạch đã làm đúng, đủ tinh thần trách nhiệm của một người lao động trong công ty, của một công dân trong xã hội và anh hoàn toàn xứng đáng là người nhận Danh hiệu Trách nhiệm.

Thứ hai, Toyota Việt Nam đã thừa nhận hầu hết các vấn đề về lỗi kỹ thuật, lỗi an toàn của xe do anh Lê Văn Tạch phát hiện, thì quyết định cho triệu hồi hơn 7 vạn xe để sửa chữa là cần thiết để thực thi trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp với xã hội. Trên nền tảng này Toyota Việt Nam cần tỏ thái độ rõ ràng hơn về việc báo cáo lỗi kỹ thuật của kỹ sư Lê Văn Tạch, không thể chỉ nhận xét chung chung rằng đó là nhiệm vụ của người lao động. Trái lại, Toyota Việt Nam lại tỏ thái độ quá mức cần thiết về cái gọi là “mâu thuẫn cá nhân của anh Tạch với một số cá nhân trong công ty” bằng quyết định tạm đình chỉ công tác. Theo chúng tôi, quyết định như vậy là thiếu sáng suốt và chưa tính đến sự cân bằng về lợi ích.

Thứ ba, với lợi ích từ hành động của công dân Lê Văn Tạch, các cơ quan chức năng của Việt Nam, như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông – Vận tải, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Tư pháp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cần tỏ rõ chính kiến, có hành động cụ thể để luật pháp, sự công bằng và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan được bảo đảm.