Tuyển chuyên gia tư vấn hội thảo truyền thông nhà nước trong giai đoạn nhà nước kiến tạo (08/2017)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

HỘI THẢO TRUYỀN THÔNG NHÀ NƯỚC TRONG BỐI CẢNH NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO

1. Bối cảnh:

Dự án “Chất lượng xây dựng và thực thi chính sách kinh tế tại Việt Nam được cải thiện với sự tham gia hiệu quả của báo chí truyền thông và các tổ chức xã hội” của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada tài trợ, một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

Với mục đích hỗ trợ tư duy, thúc đẩy thông tin của các bên liên quan, nâng cao nhận thức vai trò của TTNN, kết nối TTNN và báo chí/truyền thông và hình thành nhóm công tác thúc đẩy TTNN. Do đó, trong khuôn khổ hoạt động dự án, RED tổ chức hội thảo “Truyền thông Nhà nước trong bối cảnh Nhà nước kiến tạo” tại Hà Nội.

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển có nhu cầu tuyển chuyên gia tư vấn có đủ năng lực phối hợp với cán bộ của Trung tâm để thực hiện và điều phối hoạt động trong hội thảo nêu trên.

2. Mục đích công việc:

Mục đích công việc của tư vấn trong hoạt động này bao gồm:

- Thống nhất chương trình và nội dung hội thảo

- Điều hành hội thảo

- Thu thập ý kiến đóng góp từ đại biểu

3. Phạm vi công việc:

Chuyên gia tư vấn thực hiện những hoạt động sau:

Họp bàn thống nhất nội dung, chương trình hội thảo

- Trả lời câu hỏi của đại biểu

- Điều hành hoạt động của hội thảo

4. Kết quả đầu ra:

- Báo cáo hội thảo

- Kiện toàn đội ngũ nghiên cứu, mạng lưới nghiên cứu (New resource)

- Những đề xuất, khuyến nghị có thể tiếp tục nâng lên để nghiên cứu sâu hơn

5. Yêu cầu chuyên môn:

- Có 10 năm kinh nghiệm trong ngành luật, chính sách, hoặc cơ quan nhà nước, chính phủ

- Có kiến thức về truyền thông nhà nước tại Việt Nam

- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội và báo chí

6. Nộp hồ sơ:

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ theo email: tuyendung@red.org.vnhoặc gửi bản cứng theo đường bưu điện tới địa chỉ: P.707 Tòa nhà 142 Lê Duẩn - Hà Nội, trước 17:00’ ngày 26tháng 06 năm 2017.

Hồ sơ bao gồm:

- Một bản CV cập nhật nhất;

- Các tài liệu khác có liên quan đến các nhiệm vụ tư vấn tương tự với các tổ chức khác.