Tuyển Chuyên gia tư vấn Nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ RED (05/2017)

Trong khuôn khổ dự án “Chất lượng xây dựng và thực thi chính sách kinh tế tại Việt Nam được cải thiện với sự tham gia hiệu quả của báo chí truyền thông và các tổ chức xã hội” do Bộ các vấn đề toàn cầu Canada tài trợ do RED thực hiện có hoạt động “Nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ RED”. Một trong những kết quả mong đợi là nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức thông qua việc tăng cường kỹ năng nghiên cứu cho cán bộ nhân viên RED.

Việc nâng cao kỹ năng nghiên cứu sẽ giúp RED tăng cường năng lực nghiên cứu các vấn đề khoa học - xã hội, phối hợp với đối tác góp phần xây dựng uy tín, kết nối mạng lưới, xác định nhu cầu của cộng đồng và xây dựng chương trình để đáp ứng các nhu cầu đó.

Để triển khai hoạt động này, RED đang tìm kiếm một chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm để thực hiện khóa tập huấn, trong đó cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho cán bộ RED trong việc nghiên cứu các vấn đề.

I. MỤC TIÊU CỦA KHÓA TẬP HUẤN

- Sau khóa tập huấn, cán bộ RED có thể:

. Có kiến thức cơ bản về kỹ năng nghiên cứu

. Thực hiện nghiên cứu tìm ra các vấn đề trong Truyền thông nhà nước

Chương trình của khóa tập huấn đảm bảo các nội dung sau:

. Lý thuyết về tổng quan kỹ năng nghiên cứu;

. Thực hành nghiên cứu

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Thời gian: 30/6 – 03,04/07/2017

Địa điểm: Văn phòng RED: P.707, Tòa nhà 142 Lê Duẩn – Hà Nội

Đối tượng tham gia: nhân viên và các cộng tác viên của RED

III. NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN

Xây dựng chương trình tập huấn, tài liệu tập huấn, bài trình bày;

Tham gia họp với nhóm quản lý dự án để thống nhất hoàn thiện chương trình tập huấn và tài liệu tập huấn;

- Triển khai khóa tập huấn;

- Viết báo cáo tập huấn.

IV. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Phương pháp luận sẽ được xác định bởi các chuyên gia tư vấn trên cơ sở cách tiếp cận có sự tham gia của điều phối viên tổ chức.

V. CÁC KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO

Chuyên gia tư vấn chuyển giao cho RED các tài liệu sau:

Các case-study và bài làm của các học viên;

- Bộ tài liệu tập huấn (bản Word, bản ppt, video clip,…);

- Đánh giá về khóa tập huấn;

- Báo cáo sau khóa tập huấn.

VI. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

Chuyên gia tư vấn được yêu cầu có các kinh nghiệm và trình độ chuyên môn như sau:

Là công dân Việt Nam;

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, có kinh nghiệm giảng dạy ;

- Có kinh nghiệm làm việc với tổ chức xã hội và báo chí là một lợi thế.

VII. NGÂN SÁCH

Mức phí chuyên gia tư vấn: 238 USD/ ngày.

VIII. NỘP HỒ SƠ

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ theo email: center@red.org.vn hoặc gửi bản cứng theo đường bưu điện tới địa chỉ: P.707 Tòa nhà 142 Lê Duẩn - Hà Nội, trước 17:00’ ngày 05 tháng 05 năm 2017

Hồ sơ bao gồm:

Thư bày tỏ quan tâm;

- Một bản CV cập nhật nhất;

- Đề xuất kỹ thuật và tài chính;

- Các tài liệu khác có liên quan đến các nhiệm vụ tư vấn tương tự với các tổ chức khác;

- Địa chỉ liên hệ của 03 người tham chiếu (Họ tên, email, số điện thoại).