Tuyển chuyên gia tư vấn tập huấn Chính sách công: Kinh nghiệp và thực hành (07/2017)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT HÀNH CHÍNH CÔNG

1. Bối cảnh

Dự án “Chất lượng xây dựng và thực thi chính sách kinh tế tại Việt Nam được cải thiện với sự tham gia hiệu quả của báo chí truyền thông và các tổ chức xã hội” của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada tài trợ, một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

Nhằm tạo ra diễn đàn thảo luận đóng góp cho dự thảo “Luật Hành chính công” và huy động sự tham gia đóng góp ý kiến của báo chí, cộng đồng, chuyên gia và các cơ quan liên quan vào quá trình xây dựng chính sách. Do đó, trong khuôn khổ hoạt động dự án, RED tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo luật Hành chính công” tại Hà Nội.

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển có nhu cầu tuyển nhóm chuyên gia tư vấn có đủ năng lực phối hợp với cán bộ của Trung tâm để thực hiện và điều phối hoạt động trong hội thảo nêu trên.

2. Mục đích công việc:

Mục đích công việc của tư vấn trong hoạt động này bao gồm:

Thống nhất chương trình và nội dung hội thảo

Điều hành hội thảo

Thu thập ý kiến đóng góp từ đại biểu

3. Phạm vi công việc:

Chuyên gia tư vấn thực hiện những hoạt động sau:

Họp bàn thống nhất nội dung, chương trình hội thảo

- Trình bày tổng quan về Luật HCC

- Trả lời câu hỏi của đại biểu

- Điều hành hoạt động của hội thảo

4. Kết quả đầu ra:

- Một báo cáo tổng quan, trong đó nêu rõ:

Ý kiến đóng góp của đại biểu cho dự thảo Luật

5. Yêu cầu chuyên môn: 

- Có 10 năm kinh nghiệm trong ngành luật, chính sách công

- Là thành viên Ban soạn thảo Luật Hành chính công hoặc có tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo luật

- Có kiến thức về bối cảnh, quy trình xây dựng chính sách ở Việt Nam

- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội và báo chí

7. Nộp hồ sơ:

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ theo email: tuyendung@red.org.vnhoặc gửi bản cứng theo đường bưu điện tới địa chỉ: P.707 Tòa nhà 142 Lê Duẩn - Hà Nội, trước 17:00’ ngày 09 tháng 06 năm 2017.

Hồ sơ bao gồm:

Một bản CV cập nhật nhất;

- Các tài liệu khác có liên quan đến các nhiệm vụ tư vấn tương tự với các tổ chức khác.