Tuyển chuyên gia tư vấn cho tập huấn: Nâng cao kỹ năng phân tích chính sách (09/2017)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Giảng viên khóa Tập huấn Chính sách công: Kinh nghiệm và thực hành 

1. Bối cảnh:

Dự án “Chất lượng xây dựng và thực thi chính sách kinh tế tại Việt Nam được cải thiện với sự tham gia hiệu quả của báo chí truyền thông và các tổ chức xã hội” của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada tài trợ, một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

Trong bối cảnh hiện nay, sự tham gia của các tổ chức xã hội và các nhà báo trong các vấn đề chính sách là rất cần thiết. Tuy nhiên, nhận thức đối với các vấn đề chính sách, quy trình chính sách của báo chí và các tổ chức xã hội là chưa cao. Do đó, trong khuôn khổ hoạt động dự án, RED tổ chức các khóa tập huấn “Nâng cao kỹ năng phân tích chính sách” tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhằm nâng cao kỹ năng phân tích chính sách cho nhóm học viên là các nhà báo và đại diện các tổ chức xã hội.

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển có nhu cầu tuyển nhóm chuyên gia tư vấn – giảng viên có đủ năng lực phối hợp với cán bộ của Trung tâm để thực hiện và điều phối hoạt động giảng dạy của khóa tập huấn nêu trên.

2. Mục đích công việc:

Mục đích công việc của tư vấn trong hoạt động này bao gồm:

Xây dựng và thông nhất hoàn thiện chương trình tập huấn với nhóm quản lý và nhân viên của Trung tâm

Triển khai khóa tập huấn theo dự kiến

Báo cáo kết quả tập huấn.

3. Phạm vi công việc:

Chuyên gia tư vấn thực hiện những hoạt động sau:

Tìm hiểu chương trình tập huấn do Trung tâm xây dựng

Cập nhật, góp ý chương trình tập huấn

Xây dựng và thống nhất chương trình và tài liệu tập huấn

Điều hành các học phần theo chủ đề của khóa tập huấn

Đánh giá học viên và báo cáo kết quả tập huấn

4. Kết quả đầu ra:

Một số giáo trình tập huấn được cập nhật có bao gồm nội dung về chính sách công và môi trường

Bài trình bày các nội dung tập huấn bằng file Powerpoint

Một báo cáo các kết quả chính của khóa tập huấn.

5. Yêu cầu chuyên môn:

Có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chính sách công và quản trị nhà nước

Có kiến thức về bối cảnh, quy trình xây dựng chính sách ở Việt Nam

Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội và báo chí

6. Nộp hồ sơ:

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ theo email: tuyendung@red.org.vn hoặc gửi bản cứng theo đường bưu điện tới địa chỉ: P.707 Tòa nhà 142 Lê Duẩn - Hà Nội, trước 17:00’ ngày 05 tháng 09 năm 2017.

Hồ sơ bao gồm:

Một bản CV cập nhật nhất;

 

Các tài liệu khác có liên quan đến các nhiệm vụ tư vấn tương tự với các tổ chức khác.