Tuyển dụng Giảng viên khóa tập huấn “Nâng cao kỹ năng phân tích chính sách” (02/7/2015)

I. Giới thiệu

Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) do Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, đang thực hiện một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

Trong bối cảnh hiện nay, sự tham gia của các tổ chức xã hội và các nhà báo trong các vấn đề chính sách là rất cần thiết. Tuy nhiên, nhận thức đối với các vấn đề chính sách, quy trình chính sách của báo chí và các tổ chức xã hội là chưa cao. Do đó, trong khuôn khổ hoạt động dự án, RED tổ chức khóa tập huấn Nâng cao kỹ năng phân tích chính sách tại Hà Tĩnh nhằm nâng cao kỹ năng phân tích chính sách cho nhóm học viên tại đây.

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển cần tuyển nhóm chuyên gia tư vấn có đủ năng lực, phối hợp với cán bộ của Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triểnđể thực hiện  khóa tập huấn nêu trên.

II. Mục tiêu của hoạt động

Trung tâm RED sẽ tổ chức các khóa đào tạo cho đại diện các tổ chức xã hội và nhà báo quan tâm đến phân tích chính sách ở Việt Nam. Các khóa tập huấn này nhằm giúp các tổ chức xã hội và báo chí:

- Có kiến thức cơ bản về quy trình chính sách Việt Nam;

- Có phương pháp tiếp cận, đánh giá chính sách ở Việt Nam;

- Có thể viết bài phân tích chính sách.

III. Thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia

Đối tượng học viên: 25 học viên tham dự khóa học là đại diện các nhà báo, phóng viên, đại diện các tổ chức xã hội tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Thời gian: 03 ngày (06-8/8/2015)

Địa điểm: Hà Tĩnh

IV. Nhiệm vụ của giảng viên

Tư vấn sẽ nhiệm vụ thực hiện các công việc:

- Xây dựng chương trình tập huấn, tài liệu tập huấn;

- Tham gia họp với nhóm quản lý dự án của RED để thống nhất hoàn thiện chương trình tập huấn và tài liệu tập huấn;

- Triển khai khóa tập huấn tại  địa phương dự kiến;

- Viết báo cáo tập huấn.

V. Phương pháp

Phương pháp luận sẽ được xác định bởi các chuyên gia tư vấn trên cơ sở cách tiếp cận có sự tham gia.

VI. Các kết quả chuyển giao

Chuyên gia tư vấn chuyển giao cho Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển các tài liệu sau:

- Các bài kiểm tra trước và sau tập huấn;

- Bộ tài liệu tập huấn (bản Word, bản ppt, video clip,…)

- Đánh giá về khóa tập huấn;

- Báo cáo sau mỗi khóa tập huấn.

VII. Tiêu chí lựa chọn

Chuyên gia tư vấn được yêu cầu có các kinh nghiệm và trình độ chuyên môn như sau:

- Có 10 năm kinh nghiệm hoặc làm việc liên quan đến phân tích các vấn đề chính sách ở Việt Nam;

- Có kiến thức và hiểu biết về bối cảnh, quy trình xây dựng chính sách, pháp luật ở Việt Nam;

- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội và báo chí truyền thông;

- Có hiểu biết về vấn đề bình đẳng giới và lồng ghép giới trong quy trình xây dựng chính sách.

- Đã từng tham gia giảng dạy với các vấn đề liên quan.

VIII. Ngân sách

Chi phí tư vấn chuyên gia tư vấn sẽ được đàm phán và áp dụng theo quy định của Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển với số ngày như sau:

STT

Công việc

Số ngày

1

Chuẩn bị tài liệu tập huấn

0.5

2

Triển khai tập huấn

03

3

Viết báo cáo tập huấn

0.5

Tổng cộng

 

04

IX. Liên hệ

Các tư vấn hoặc nhóm tư vấn quan tâm xin mời gửi đến tổ chức RED theo địa chỉ email: tuyendung@red.org.vn. Hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện tới địa chỉ: Phòng 707, Tẩng 7, 142 Lê Duẩn, Hà Nội. Hồ sơ bao gồm:

- Thư bày tỏ quan tâm

- Một bản CV cập nhật nhất

- Đề xuất kỹ thuật và tài chính

- Các tài liệu khác có liên quan đến các nhiệm vụ tư vấn tương tự với các tổ chức khác

- Địa chỉ liên hệ của 03 người tham chiếu (tên, email, số điện thoại).

 

X. Hạn chót: Thứ Tư, ngày 15/7/2015.