Tuyển dụng Kế toán trưởng (11/2016)

 

         Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) là tổ chức khoa học trong lĩnh vực truyền thông, hiện đang thực hiện các chương trình, dự án phát triển báo chí truyền thông, thúc đẩy sự tham gia của người dân (website: http://red.org.vn/vi).

         Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển, chúng tôi tìm kiếm các ứng viên tiềm năng và kinh nghiệm cho vị trí như sau:

-       01 Kế toán trưởng

-       Địa điểm làm việc: Văn phòng RED

I. Công việc chính

1. Tham mưu Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của tổ chức

-          Soạn thảo và đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ

-          Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán…

-          Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực hiện công việc tại văn phòng

2. Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Trung tâm

-          Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Trung tâm, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt

-          Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn tài trợ, xác định cơ cấu dòng tiền phù hợp với từng thời kỳ cụ thể. Phân tích kết quả hoạt động về mặt tài chính, hiệu quả sử dụng tài chính, phát hiện kịp thời và đề xuất Giám đốc các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tiền

-          Tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính trình lãnh đạo Trung tâm. Tham mưu các biện pháp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng tiền tài trợ, cân đối tiền phù hợp với yêu cầu hoạt đông

3. Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn tiền của Trung tâm

-          Kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi tài chính, các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước

-          Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị; phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo, đề xuất xử lý

-          Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền hoạt động, thanh quyết toán các khoản chi đối với cán bộ nhân viên/đối tác; tổ chức quản lý quỹ/két tiền mặt của Trung tâm

-          Giám sát thực hiện quy chế quản lý tài chính Trung tâm, phòng ngừa rủi ro

4. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán

-          Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu của các kế toán chi tiết

-          Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp

-          Lập báo cáo kết quả hoạt động, bảng cân đối kế toán định kỳ/đột xuất và giải trình chi tiết gửi Ban lãnh đạo Trung tâm

-          Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, số liệu kế toán, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Trung tâm và cơ quan quản lý Nhà nước

5. Tham gia thẩm định các dự án/kế hoạch

-          Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch

-          Nghiên cứu đề xuất các giải pháp huy động tài trợ

-          Xây dựng và đề xuất các phương án sử dụng quỹ tài chính, quản trị tài chính

6. Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng

-          Phổ biến các nội quy, chính sách đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong phòng và giám sát, kiểm tra việc thực hiện

-          Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng

-          Trực tiếp phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên trực thuộc

-          Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất, khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định

7. Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

-          Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, giữ bí mật tài liệu và số liệu kế toán của Trung tâm

-          Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán thống kê liên quan đến hoạt động của Trung tâm theo chế độ quy định

-          Tham gia hỗ trợ các dự án của Trung tâm theo phân công của người quản lý trực tiếp

II. Yêu cầu

Kiến thức:

-           Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong đó ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

-           Hiểu rõ quy định VAS, Thuế, Pháp luật lao động, BHXH, Luật... về tài chính kế toán

Kỹ năng:

-           Quản lý công việc, thời gian; lập báo cáo tài chính; làm việc nhóm

-           Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint; tra cứu Internet

-           Khả năng làm việc tốt các công thức exel

-           Tiếng Anh nghe nói đọc viết cơ bản

III. Cách thức ứng tuyển

Ứng viên gửi CV qua email tuyển dụng của RED: tuyendung@red.org.vn

Tiêu đề: Ke toan truong_RED_2016

Hạn nộp hồ sơ: hết ngày 27 tháng 11 năm 2016

Điện thoại liên hệ: (04)38566777

* Ưu tiên các hồ sơ được gửi đến sớm.

* Chỉ những hồ sơ được chọn mới nhận được email hồi đáp.

Save

Save

Save