Tuyển dụng Nhóm chuyên gia Xây dựng Sổ tay Chính sách (12/2016)

Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (RED) do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada tài trợ, một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam. Trong khuôn khổ hoạt động dự án, chúng tôi mong muốn xây dựng một sổ tay hướng dẫn cơ chế, cách thức cho các cơ quan báo chí truyền thông và các tổ chức xã hội dân sự khi tham gia vào quy trình xây dựng chính sách tại Việt Nam.

Với bối cảnh đó, RED đang triển khai xây dựng Bộ sổ tay “Kỹ năng tham gia vào quy trình xây dựng chính sách cho các phóng viên, nhà báo và các tổ chức xã hội dân sự”. Bộ sổ tay sẽ cung cấp:

- Hiểu biết về vai trò của báo chí và các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) vào quy trình xây dựng chính sách;

- Các công cụ hỗ trợ sự tham gia của báo chí và các tổ chức XHDS vào quy trình xây dựng chính sách tại Việt Nam.

Từ mục tiêu trên, RED mong muốn tìm kiếm nhóm chuyên gia bao gồm: 02 chuyên gia Việt Nam và 01 chuyên gia Canada để xây dựng Bộ sổ tay. Thông tin chi tiết về Phạm vi công việc, Kết quả đầu ra, Yêu cầu chuyên môn... vui lòng xem thêm tại đây.

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ theo email: chinhsach@red.org.vn hoặc gửi bản cứng theo đường bưu điện tới địa chỉ: P707, Tòa nhà 142 Lê Duẩn, Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15.12.2016.

Hồ sơ bao gồm:

- Thư bày tỏ quan tâm;

- Một bản CV cập nhật nhất;

Các tài liệu khác có liên quan đến các nhiệm vụ tư vấn tương tự với các tổ chức khác.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

TRUONG MY LINH - Program Officer
M: 094.990.3299

 

Save

Save