Tuyển dụng Thực tập sinh Chương trình Chính sách (6/2016)

Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) là tổ chức thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).
RED hoạt động trong lĩnh vực phát triển báo chí truyền thông, thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quy trình chính sách.

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển, chúng tôi tìm kiếm các ứng viên cho vị trí như sau:

-           01 Thực tập sinh Chương trình Chính sách

-           Địa điểm làm việc: Văn phòng RED, công tác thực địa theo yêu cầu

I. Công việc chính

1. Hỗ trợ các công việc dịch thuật (biên dịch, phiên dịch) trong chương trình/dự án của RED:

- Hoàn thành tốt việc biên dịch các tài liệu liên quan đến Truyền thông, Chính sách, Vận động Chính sách và các lĩnh vực khác theo yêu cầu.

- Đảm bảo ý nghĩa, nội dung, thể thức trình bày, lưu trữ của các văn bản theo đúng yêu cầu và quy định của Trung tâm.

- Phiên dịch lưu loát trong các cuộc họp với tư vấn hoặc nhà tài trợ khi có yêu cầu.

- Đảm bảo nội dung và ý nghĩa các cuộc thảo luận được truyền tải tới các bên.

2. Hỗ trợ công tác hậu cần:

- Tham gia hỗ trợ tích cực trong việc chuẩn bị cho các khóa tập huấn, hội thảo và sự kiện: tài liệu, liên hệ đối tác, gửi thư mời,...

- Tham gia hỗ trợ tốt trong khi diễn ra các khóa tập huấn, hội thảo và sự kiện: đăng ký đại biểu, trang thiết bị, tài liệu, chỗ ngồi khách mời,...

3. Viết biên bản họp, hội thảo:

- Tham gia viết và biên tập tốt các biên bản họp, hội thảo.

- Đảm bảo nội dung và hình thức biên bản phù hợp với yêu cầu và nội quy của Trung tâm.

4. Hỗ trợ công tác nghiên cứu, lưu trữ và tổng hợp tài liệu, thông tin.

- Tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu, lưu trữ và tổng hợp thông tin khi có yêu cầu.

- Tích cực tìm hiểu và thu thập những thông tin các lĩnh vực được yêu cầu nghiên cứu.

- Đảm bảo thông tin lưu trữ và tổng hợp được sắp xếp khoa học, dễ hiểu, hệ thống, tiện tra cứu và sử dụng.

5. Hỗ trợ cán bộ RED trong các chuyến công tác thực địa:

- Hỗ trợ tốt cán bộ RED về công tác hậu cần trong các chuyến thực địa: chuẩn bị giấy tờ, tài liệu, hỗ trợ chứng từ, thanh toán,...

- Hỗ trợ thu thập hình ảnh, tài liệu trong chuyến thực địa: quay phim, chụp ảnh,...

6. Các công việc khác:

- Thực hiện tốt các công việc khác được yêu cầu.

II. Yêu cầu công việc

+ Cử nhân về chính sách, pháp luật, khoa học xã hội, kinh tế hoặc nghiên cứu phát triển (Không bắt buộc)

+ Ưu tiên những ứng viên đã có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm làm việc

+ Có kinh nghiệm biên/phiên dịch tài liệu

+ Có kinh nghiệm làm việc trong NGO là một lợi thế

+ Quan tâm, có định hướng nghề nghiệp về Truyền thông và Chính sách

+ Kỹ năng giao tiếp, đối ngoại tốt;

+ Kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

+ Kỹ năng quay phim, chụp ảnh (Không bắt buộc)

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh (thành thạo)

III. Cách thức ứng tuyển

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ đến địa chỉ email: truonglinh@red.org.vn

Hạn nộp hồ sơ: hết ngày 05/06/2016.

Hồ sơ bao gồm: (English)

1. CV (nêu rõ quá trình học tập, công tác,…);

2. Thư bày tỏ quan tâm;

3. Các tài liệu khác liên quan đến quá trình học tập, công tác;