Tuyển học viên khóa Tập huấn "Chính sách công: Kinh nghiệm và thực hành" (08/2017)

Kính gửi: Quý đồng nghiệp,

Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) là tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Được sự hỗ trợ của Bộ Các Vấn đề Toàn cầu của chính phủ Canada (GAC), được cơ quan chủ quản phê duyệt, từ năm 2015 đến 2018, RED triển khai dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế”.

Trong khuôn khổ dự án, RED tổ chức khóa tập huấn “Chính sách công: Kinh nghiệm và thực hành” (khóa Tập huấn được hỗ trợ toàn bộ học phí và chi phí đi lại, ăn ở).

1.     Thời gian và địa điểm: 3 ngày 6, 7 và 8/10/2017 tại ngoại ô Tp. Hồ Chí Minh;

2.     Đối tượng: Nhà báo, Phóng viên, Đại diện các tổ chức xã hội, Chuyên gia độc lập và Cán bộ công chức nhà nước khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào), có sự quan tâm đến phát triển bền vững và có thể đảm bảo tham gia đầy đủ 3 ngày tập huấn;

3.     Nội dung tập huấn: Kỹ năng phân tích, phát hiện các vấn đề chính sách; Quy trình và các công cụ chính sách; Đánh giá tác động chính sách; Truyền thông vận động chính sách; Kết nối phóng viên/nhà báo và các tổ chức xã hội trong các hoạt động chính sách ...

(Nội dung chi tiết và tài liệu sẽ được cung cấp cho học viên trúng tuyển)

Giảng viên: Ông Nguyễn Chí Dũng – Cố vấn chính sách của RED, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp của Quốc Hội; và nhóm chuyên gia chính sách phát triển.

4.     Thể lệ đăng ký:

Quý đồng nghiệp gửi email “Đăng ký ứng tuyển khóa Tập huấn Chính sách công: Kinh nghiệm và thực hành”, nội dung bao gồm thông tin cơ bản và lý do tham gia của bạn – về địa chỉ: chinhsach@red.org.vn trước ngày 12/09/2017.

(BTC sẽ xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển trước ngày 19/9/2017, đồng thời gửi thư mời và các thủ tục cần thiết cho học viên trúng tuyển).