Tuyển phiên dịch cho tập huấn nội bộ: Báo cáo đánh giá dựa trên kết quả (09/2017)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU PHIÊN DỊCH

Khóa tập huấn “Báo cáo đánh giá dựa trên kết quả”

1. Bối cảnh:

Dự án “Chất lượng xây dựng và thực thi chính sách kinh tế tại Việt Nam được cải thiện với sự tham gia hiệu quả của báo chí truyền thông và các tổ chức xã hội” của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada tài trợ, một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam;

Trong khuôn khổ hoạt động dự án, RED tổ chức các khóa tập huấn nội bộ với mục đích nâng cao kỹ năng làm việc của các cán bộ trong tổ chức, nhằm đáp ứng tốt hơn việc thực hiện các hoạt động của Dự án. Đánh giá dựa trên kết quả là một trong những vấn đề được Nhà tài trợ rất quan tâm và đặt ưu tiên trong các hoạt động của Dự án;

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển có nhu cầu tuyển 01 phiên dịch có đủ năng lực, phối hợp với cán bộ của Trung tâm để thực hiện và điều phối hoạt động giảng dạy của khóa tập huấn nêu trên.

2. Mục đích công việc:

Mục đích công việc của phiên dịch trong hoạt động này bao gồm:

- Kết nối chuyên gia nước ngoài và chuyên gia Việt Nam;

- Hỗ trợ trong việc dịch tài liệu và bài giải của chuyên gia nước ngoài cũng như các ý kiến phát biểu của học viên ất quan tâm và đặt ưu tiên trong các hoạt động của Dự án;

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển có nhu cầu tuyển 01 phiên dịch có đủ năng lực, phối hợp với cán bộ của Trung tâm để thực hiện và điều phối hoạt động giảng dạy của khóa tập huấn nêu trên.

3. Phạm vi công việc:

Cán bộ phiên dịch thực hiện những hoạt động sau:

- Hỗ trợ chuyên gia – giảng viên trong việc dịch tài liệu tập huấn;

- Hỗ trợ chuyên gia – giảng viên nước ngoài trong việc trao đổi với chuyên gia Việt Nam để xây dựng chương trình tập huấn phù hợp;

- Hỗ trợ chuyên gia – giảng viên và các học viên lớp tập huấn trong việc dịch trên lớp.

 4. Yêu cầu chuyên môn:

- Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh biên phiên dịch);

- Có kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy;

- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ.

5. Nộp hồ sơ:

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ theo email: tuyendung@red.org.vn hoặc gửi bản cứng theo đường bưu điện tới địa chỉ: P707, Tòa nhà 142 Lê Duẩn, Hà Nội;

Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15.09.2017.

Hồ sơ bao gồm:

Một bản CV cập nhật nhất;