Tuyển Tư vấn nâng cao năng lực khai thác nguồn tin từ các CSOs cho phóng viên (Tháng 5/15)

Dự án“Tăng cường sự tương tác của các tổ chức xã hội với báo chí” của Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển do Quỹ UNDEF của Liên hợp quốc tài trợ, được thực hiệnnhằm tăng cường năng lực phát ngôn và tương tác của các tổ chức xã hộivới báo chí.

Trong năm 2015, RED tổ chức 05 khóa tập huấn cho các phóng viên tại các địa phương 3 miền Bắc – Trung – Nam, và 01 khóa tập huấn cho cán bộ các ban biên tập Tòa soạn tại Hà Nội.

Để thực hiện các khóa tập huấn này, RED cần tuyển 01 hoặc 01 nhóm chuyên gia tư vấn có đủ năng lực để phối hợp với cán bộ của RED để thực hiện các khóa tập huấn nêu trên.

 

I. MỤC TIÊU CỦA KHÓA TẬP HUẤN

Nhận thức của lãnh đạo, cán bộ biên tập các Tòa soạn về hoạt động và khả năng khai thác thông tin từ các tổ chức xã hội được cải thiện

Chương trình tập huấn đảm bảo nội dung:

- Giới thiệu tổng quan về hoạt động của các tổ chức xã hội

- Giới thiệu danh bạ người phát ngôn tổ chức xã hội

- Thông tin có thể khai thác từ các tổ chức xã hội

- Một số ví dụ tốt về sự hợp tác giữa báo chí và tổ chức xã hội

- Trao đổi kỹ năng khai thác nguồn tin hiệu quả từ tổ chức xã hội

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Dự kiến mỗi khoá tập huấn sẽ được tổ chức trong 01 ngày, trong đó:

- 05 khóa tập huấn dành cho các phóng viên sẽ được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 12/2015, tại Nghệ An, Đà Nẵng, TP. HCM, Cần Thơ, Hà Nội. Mỗi khóa dự kiến có 50 học viên

- 01 khóa tập huấn dành cho cán bộ biên tập các Tòa soạn sẽ được tổ chức tại Hà Nội, dự kiến có 40 học viên

Thời gian dự kiến của các khóa tập huấn được trình bày chi tiết trong bảng sau:

Địa điểm

Thời gian

Tập huấn phóng viên

Tập huấnBan Biên tập

Nghệ An

26/6/2015

x

 

Đà Nẵng

23/7/2015

x

 

TP.HCM

11/9/2015

x

 

Cần Thơ

22/10/2015

x

 

Hà Nội

3/12/2015

x

 

4/12/2015

 

x

 Chú ý: Chuyên gia tư vấn có thể đàm phán về thời gian thực hiện tập huấn cụ thể.

 

III. NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN GIA TƯ VẤN

- Xây dựng chương trình tập huấn, tài liệu tập huấn, bài trình bày;

- Tham gia họp với nhóm quản lý dự án để thống nhất hoàn thiện chương trình tập huấn và tài liệu tập huấn;

- Triển khai khóa tập huấn tại các địa phương dự kiến;

- Viết báo cáo tập huấn.

 

IV. PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp sẽ được xác định bởi các chuyên gia tư vấn trên cơ sở cách tiếp cận có sự tham gia

 

V. CÁC KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO

Chuyên gia chuyển giao cho Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển các tài liệu sau:

- Các bài kiểm tra trước và sau tập huấn

- Bộ tài liệu bài trình bày (bản Word, ppt, video clip,…)

- Học liệu minh họa

- Đánh giá về khóa tập huấn

- Báo cáo sau mỗi khóa tập huấn

 

VI. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

- Chuyên gia tư vấn được yêu cầu có các kinh nghiệm và trình độ chuyên môn như sau:

- Là công dân Việt Nam

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong chuyên môn về Báo chí, Truyền thông, Khoa học Xã hội, các ngành liên quan

- Có kinh nghiệm làm việc với tổ chức xã hội và báo chí là một lợi thế

 

VII. NGÂN SÁCH

Chi phí tư vấn chuyên gia sẽ được đàm phán và áp dụng theo quy định của Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển với số ngày:

 

STT

Công việc

Số ngày

1

Soạn thảo giáo trình tập huấn

01

2

Triển khai tập huấn

01

3

Viết báo cáo sau tập huấn

0.5

Tổng cộng

 

2.5

 

VIII. NỘP HỒ SƠ:

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ theo email: tuyendung@red.org.vn hoặc gửi bản cứng theo đường bưu điện tới địa chỉ: 48B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước 17:00’ ngày 3 tháng 5 năm 2015.

Hồ sơ bao gồm:

- Thư bày tỏ quan tâm

- Một bản CV cập nhật nhất

- Đề xuất kỹ thuật và tài chính

- Các tài liệu khác có liên quan đến các nhiệm vụ tư vấn tương tự với các tổ chức khác

- Địa chỉ liên hệ của 03 người tham chiếu (Tên, email, số điện thoại)