Tuyển Tư vấn nâng cao năng lực phát ngôn với báo chí cho các CSOs (tháng 5/15)

Dự án “Tăng cường sự tương tác của các tổ chức xã hội với báo chí” của RED do Quỹ UNDEF của Liên hợp quốc tài trợ, được thực hiện nhằm tăng cường năng lực phát ngôn và tương tác của các tổ chức xã hội với báo chí.

Trong khuôn khổ triển khai dự án, từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2015, RED sẽ tiến hành 10 khóa tập huấn nâng cao năng lực phát ngôn với báo chí cho các tổ chức xã hội.

RED cần tuyển 01 hoặc 01nhóm chuyên gia tư vấn có đủ năng lực, phối hợp với cán bộ của RED triểnđể thực hiện 10 khóa tập huấn nêu trên.

 

I. MỤC TIÊU CỦA KHÓA TẬP HUẤN

Sau khóa tập huấn, học viên có thể:

§  Có kiến thức cơ bản về hệ thống báo chí ở Việt Nam, nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội của tổ chức xã hội trong việc phát ngôn, biểu đạt, cung cấp thông tin cho báo chí, hoạt động của truyền thông xã hội

§  Nắm được các kỹ năng phát ngôn với báo chí

Chương trình của khóa tập huấn đảm bảo các nội dung sau:

§  Hệ thống báo chí Việt Nam

§  Quyền và nghĩa vụ của phóng viên

§  Các hình thức biểu đạt với báo chí của tổ chức xã hội

§  Trách nhiệm xã hội của tổ chức xã hội trong việc phát ngôn, biểu đạt, cung cấp thông tin cho báo chí

§  Bộ hướng dẫn nguyên tắc phát ngôn với báo chí dành cho tổ chức xã hội

§  Các kỹ năng: Chuẩn bị tài liệu cung cấp cho báo chí; Viết thông cáo báo chí; Trả lời phỏng vấn; Tổ chức họp báo; Thiết lập, phát triển và duy trì quan hệ với báo chí; Truyền thông xã hội và xử lý khủng hoảng truyền thông.

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Dự kiến mỗi khoá tập huấn sẽ được tổ chức trong 2.5 ngày, từ tháng 5 đến tháng 12/2015, tại Hà Nội, Yên Bái, Nghệ An, Đà Nẵng, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Cần Thơ.

Mỗi khóa dự kiến có 25 học viên đến từ các tổ chức xã hội tại các địa phương.

 

Thời gian dự kiến của các khóa tập huấn được trình bày chi tiết trong bảng sau:

Địa điểm

Thời gian

Hà Nội

20-22/5/2015

30/11-2/12/2015

Yên Bái

10-12/6/2015

Nghệ An

23-25/6/2015

Đà Nẵng

15-17/7/2015

Huế

19-21/8/2015

Thành phố Hồ Chí Minh

14-16/9/2015

16-18/9/2015

Khánh Hòa

15-17/10/2015

Cần Thơ

19-21/10/2015

Chú ý: Chuyên gia tư vấn có thể đàm phán về thời gian thực hiện tập huấn cụ thể.

 

III. NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN

§  Xây dựng chương trình tập huấn, tài liệu tập huấn, bài trình bày;

§  Tham gia họp với nhóm quản lý dự án để thống nhất hoàn thiện chương trình tập huấn và tài liệu tập huấn;

§  Triển khai khóa tập huấn tại các địa phương dự kiến;

§  Viết báo cáo tập huấn.

 

IV. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Phương pháp luận sẽ được xác định bởi các chuyên gia tư vấn trên cơ sở cách tiếp cận có sự tham gia

 

V. CÁC KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO

Chuyên gia tư vấn chuyển giao cho Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triểncác tài liệu sau:

-       Các bài kiểm tra trước và sau tập huấn

-       Bộ tài liệu tập huấn (bản Word, bản ppt, video clip,…)

-       Đánh giá về khóa tập huấn

-       Báo cáo sau mỗi khóa tập huấn

 

VI. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

Chuyên gia tư vấn được yêu cầu có các kinh nghiệm và trình độ chuyên môn như sau:

-       Là công dân Việt Nam

-       Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trongchuyên môn về Báo chí, Truyền thông, Khoa học Xã hội, các ngành liên quan

-       Có kinh nghiệm làm việc với tổ chức xã hội và báo chí là một lợi thế

 

VI.NGÂN SÁCH

      Chi phí tư vấn chuyên gia tư vấn sẽ được đàm phán và áp dụng theo quy định của Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển với số ngày như sau:

STT

Công việc

Số ngày

1

Chuẩn bị tài liệu tập huấn

02

2

Triển khai tập huấn

2.5

3

Viết báo cáo tập huấn

01

Tổng cộng

 

5.5

 

V. NỘP HỒ SƠ

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ theo email: tuyendung@red.org.vnhoặc gửi bản cứng theo đường bưu điện tới địa chỉ: 48B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trước 17:00’ ngày 3 tháng 5 năm 2015

Hồ sơ bao gồm:

(i) Thư bày tỏ quan tâm

(ii) Một bản CV cập nhật nhất

(iii) Đề xuất kỹ thuật vàtài chính

(iv) Các tài liệu khác có liên quan đến các nhiệm vụ tư vấn tương tự với các tổ chức khác

(v)  Địa chỉ liên hệ của 03 người tham chiếu (Tên, email, số điện thoại)