Tháng Sáu 1, 2023

CHUỖI TALK SHOW CHỦ ĐỀ “DOANH NGHIỆP NÂNG CAO KIẾN THỨC & NĂNG LỰC THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP/NHÃN HÀNG”

Bình đẳng giới trong môi trường làm việc có thể đóng góp vào sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Theo khảo sát của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) năm 2019 (*) tại hơn 12,000 doanh nghiệp thuộc 70 quốc gia, các doanh nghiệp thực hiện các chính sách đa dạng giới có khả năng ghi nhận sự cải thiện trong kết quả kinh doanh cao hơn 31% so với các doanh nghiệp không thực hiện. Trong đó, các cấp lãnh đạo, quản lý là những người có sức ảnh hưởng lớn đến nhân viên và các bên liên quan để thúc đẩy những nỗ lực gia tăng sự bình đẳng, đa dạng và dung hợp giới trong doanh nghiệp.

Để góp phần hướng đến mục tiêu tương tự cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung, RED Communication tổ chức chuỗi talk show với chủ đề “Doanh nghiệp nâng cao kiến thức & năng lực thúc đẩy bình đẳng giới trong công tác tổ chức, quản trị và chiến lược phát triển doanh nghiệp/nhãn hàng” tại Hà Nội và TP.HCM trong quý 2 và 3/2023. Chuỗi hoạt động này nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao kiến thức và năng lực thúc đẩy bình đẳng giới trong các hoạt động nội bộ lẫn đối ngoại.

Mục tiêu cụ thể của chuỗi hoạt động Talk Cty: 

  • Nâng cao kiến thức & năng lực cho ban lãnh đạo và người lao động về vấn đề giới, đảm bảo quyền của người lao động, xây dựng công tác tuyển dụng nhân sự bình đẳng giới;
  • Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong việc nhận diện các khuôn mẫu giới trong truyền thông, quảng cáo và đề xuất xóa bỏ các khuôn mẫu, định kiến giới;
  • Tham vấn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược hoặc kế hoạch phát triển/ định vị thương hiệu, marcom của doanh nghiệp/ nhãn hàng có yếu tố bình đẳng giới.

Chuỗi hoạt động gồm 3 buổi talk show tổ chức offline tại các doanh nghiệp, hướng đến đối tượng chính là ban lãnh đạo, các thành viên thuộc cấp quản lý hoặc những cán bộ, nhân liên liên quan trực tiếp. Tham gia chia sẻ tại các buổi talk show sẽ có các chuyên gia về Giới, chuyên gia Marketing cùng một số diễn giả/ khách mời giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nội dung chia sẻ buổi talk xoay quanh chủ đề thúc đẩy bình đẳng giới trong kế hoạch phát triển, quản trị nhân sự và chiến lược định vị thương hiệu, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, nội dung cụ thể của mỗi talk show sẽ có sự điều chỉnh để phù hợp với lĩnh vực hoạt động của từng doanh nghiệp tham gia.

Buổi talk đầu tiên sẽ được tổ chức tại Tập đoàn Omega tại TP.HCM vào ngày 06/6/2023. Mời bạn theo dõi fanpage RED Communication để cập nhật những talk tiếp theo nhé.

Talk Công ty là một hoạt động trong hợp phần “Giới và Hiệu quả của lồng ghép yếu tố Giới trong marketing”, do Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED Communication) chủ trì, nằm trong khuôn khổ dự án Thanh niên và Bình đẳng giới (do Oxfam Việt Nam tài trợ).

(*): International Labour Organization. (2019). (rep.). Women in Business and Management: A global survey of enterprises.