RED Team

 
Trần Nhật Minh Trần Nhật Minh Viện trưởng Email: tranminh@red.org.vn
Trần Thị Khánh Hòa Trần Thị Khánh Hòa Phó Viện trưởng Email: tranhoa@red.org.vn
Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Thanh Kế toán trưởng Email: nguyenthanh@red.org.vn
Nguyễn Thùy Linh Hành chính - Nhân sự Email: center@red.org.vn
Kiều Thị Mỹ Hạnh Kiều Hạnh Cán bộ gây quỹ Email: kieuhanh@red.org.vn  
Huỳnh Vũ Khánh Châu Đại diện TPHCM Email: huynhchau@red.org.vn
Nguyễn Thị Huyền Chang Kế toán Email: nguyenchang@red.org.vn    
Phan Bích Hà Cán bộ chương trình Email: phanha@red.org.vn  
Phạm Nguyễn Phương Anh Trợ lý dự án Email: phuonganh@red.org.vn