RED Team

Trần Nhật Minh
Viện trưởng
Email: tranminh@red.org.vn
Vũ Ngọc Dũng

Phó Viện trưởng - Quản lý chương trình

Email: vudung@red.org.vn
Trần Thị Khánh Hòa Trần Thị Khánh Hòa
Phó Viện Trưởng
Email: tranhoa@red.org.vn
Vũ Ngọc Mai

Trưởng đại diện TP.HCM

Email: vumai@red.org.vn
Nguyễn Thị Huyền Chang

Kế toán

Email: nguyenchang@red.org.vn
Đặng Lê Phúc Sang

Điều phối chương trình TreeBank

Email: dangsang@red.org.vn
Hoặc Thơ Lệ

Cán bộ chương trình

Email: hoacle@red.org.vn
Nguyễn Thị Thu Hằng

Hành chính kế toán

Email: nguyenhang@red.org.vn