RED Team







































 • Trần Nhật Minh

 • Viện trưởng

 • Email: tranminh@red.org.vn




 • Vũ Ngọc Dũng

 • Phó Viện trưởng - Quản lý chương trình

 • Email: vudung@red.org.vn


Trần Thị Khánh Hòa

 • Trần Thị Khánh Hòa

 • Phó Viện Trưởng

 • Email: tranhoa@red.org.vn




 • Vũ Ngọc Mai

 • Trưởng đại diện TP.HCM

 • Email: vumai@red.org.vn




 • Nguyễn Thị Huyền Chang

 • Kế toán

 • Email: nguyenchang@red.org.vn




 • Đặng Lê Phúc Sang

 • Điều phối chương trình TreeBank

 • Email: dangsang@red.org.vn




 • Nguyễn Giang

 • Quản lý Kỹ thuật TreeBank

 • Email: nguyengiang@red.org.vn


 


 • Hoàng Thị Phương Quỳnh

 • Phát triển quan hệ đối tác

 • Email: quynhhoang@red.org.vn