Thông báo về Hội thảo "Truyền thông Nhà nước trong bối cảnh nhà nước kiến tạo" (08/2017)

Trong khuôn khổ kế hoạch năm 2017, RED triển khai hoạt động nghiên cứu về Truyền thông Nhà nước, với mục tiêu chia sẻ nhận thức về thực trạng bộ máy, mô hình truyền thông của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Kết quả nghiên cứu nhằm tìm hiểu những vấn đề chính sách cần thiết để xây dựng một hệ thống Truyền thông Nhà nước hoàn thiện hơn, tiến tới phục vụ nhà nước kiến tạo phát triển, hướng tới phục vụ VSDG (Mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Việt Nam) một cách hiệu quả.

Kính mời Quý Đại biểu tới dự và đóng góp ý kiến, chia sẻ tại Hội thảo “Truyền thông Nhà nước trong bối cảnh nhà nước kiến tạo".
Thời gian: 14h00 - 17h00 chiều thứ Tư, ngày 23/08/2017
Địa điểm: Khách sạn Hòa Bình - 27 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Thành phần Hội thảo gồm: Lãnh đạo, cán bộ ở bộ phận truyền thông tại các bộ, ngành ở trung ương và địa phương; đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí; các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về báo chí/truyền thông; nhóm nghiên cứu về Truyền thông Nhà nước; các nhà báo từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tại Hà Nội; các tổ chức xã hội đang hoạt động trong lĩnh vực này hoặc lĩnh vực có liên quan.

Kính mời Quý Đại biểu khẳng định sự tham gia tới BTC, trước ngày 20/08/2017 qua email tranhoa@red.org.vn. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Mrs. Trần Thị Khánh Hòa - Phó Giám đốc RED - ĐT: 0972 089 948.