Tháng Năm 4, 2023

5 mạng lưới về môi trường gặp gỡ trao đổi, tìm giá trị chung

Có một xu hướng ngày càng rõ, là nhiều doanh nghiệp lớn tham gia vào các hoạt động phát triển bền vững, và nhiều doanh nghiệp nhỏ khởi sự dựa trên các giá trị, mục đích phát triển bền vững. Kinh tế tuần hoàn, tạo giá trị chung (CSV), ESG là những điều mọi người đang tìm hiểu, khai thác, lan tỏa.

Trong các hoạt động dự án Win – Win for Vietnam, CSVhub thấy sự tham gia nhiệt tình của các bạn đồng nghiệp đến từ 4 mạng lưới: Dự án Quỹ Bảo tồn khu vực miền Trung (tổ chức GreenViet đại diện), Sustainations DAO, SIB Network và Liên minh Doanh nghiệp vì môi trường Việt Nam (VB4E), đều có sứ mệnh chung là xây dựng một cộng đồng Doanh nghiệp đóng góp cho phát triển bền vững, nên CSVhub mời đại diện các nhóm cùng tham gia chia sẻ, tìm giá trị chung.

Trước mắt các nhóm chia sẻ thông tin thành viên, lịch trình hoạt động và trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và cơ hội hợp tác.

Nếu quý bạn đồng nghiệp trong cộng đồng có các sáng kiến đề xuất gì cho 5 mạng lưới, vui lòng để lại bình luận hoặc liên hệ với Thư ký Mạng lưới (Ms Vũ Ngọc Mai - Trưởng Đại diện VP tại TP.HCM của RED - đại diện CSVhub) qua email vumai@red.org.vn.

Một số thông tin giới thiệu về các mạng lưới như sau:

1. Liên minh Doanh nghiệp vì môi trường Việt Nam (VB4E)

Website VB4E: https://www.vb4e.com/

VB4E được khởi xướng bởi IUCN (mạng lưới môi trường đa dạng và lớn nhất thế giới, hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và bảo tồn tài nguyên), phối hợp cùng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường và Tập đoàn TH. Với mục đích tăng cường vai trò của doanh nghiệp vào bảo vệ môi trường tại Việt Nam, VB4E có cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp tham gia những nỗ lực bảo vệ môi trường với những mảng chính: Xây dựng ngân hàng ý tưởng, flagship; Truyền thông, kết nối, vận động chính sách, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp; Thúc đẩy sáng kiến mới từ doanh nghiệp liên quan đến bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu

2. Én Kết Nối

Website: https://enketnoi.com/

Én Kết Nối hiện có 38 thành viên là các doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB), hoạt động trên toàn quốc với 3 mảng chính: Doanh nghiệp tạo tác động xã hội với cơ chế nhóm để mang lại nguồn lợi cho các thành viên; Thúc đẩy tiêu dùng tạo tác động xã hội; Du lịch tạo tác động xã hộiSứ mệnh của Én Kết Nối là trao cơ hội hợp tác, tạo dựng sự lớn mạnh của cộng đồng SIB, lan tỏa các giá trị về môi trường, xã hội và góc nhìn về phát triển bền vững – kinh tế tuần hoàn thông qua việc chia sẻ thông tin và câu chuyện của chính mình trong quá trình dẫn dắt doanh nghiệp.

3. Sustainations DAO

Website: https://vn.sustainations.com/home

Sustainations là một mạng lưới đa quốc gia, nơi mọi người có thể tự do kết nối, chia sẻ, lan tỏa và hỗ trợ lẫn nhau những vấn đề liên quan đến phát triển bền vững trong cuộc sống. Sustainations hoạt động theo mô hình DAO (decentralized autonomous operation), là hình thái mà các cá nhân trên toàn cầu hợp tác, toàn bộ đều diễn ra trên nền tảng số.

4. GreenViet

Website: https://greenviet.org/

GreenViet hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học khu vực miền Trung – Tây nguyên, hoạt động chính trong các mảng: Nghiên cứu nhằm thiết lập cơ sở dữ liệu khoa học phục vụ hoạt động bảo tồn; Truyền thông và giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học; Cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước, báo chí, các tổ chức liên quan với mục tiêu huy động sự tham gia của cả cộng đồng vào hoạt động bảo tồn.

5. CSVhub

Website: https://csvhub.vn/ - https://red.org.vn/

CSVhub là cộng đồng được hình thành từ Dự án "Win-Win for Viet Nam" - Diễn đàn thúc đẩy sự hợp tác giữa Khối Doanh nghiệp và các Tổ chức Xã hội vì trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR/CSV) hướng đến phát triển bền vững. Dự án do RED triển khai, phối hợp với đối tác Pro NGO (Đức), do Liên minh Châu Âu đồng tài trợ. Cộng đồng bao gồm khối Doanh nghiệp, khối Tổ chức xã hội, khối Nhà nước, khối Marcom... với mong muốn hợp tác hình thành các dự án phát triển bền vững.