Tháng Năm 12, 2022

Đại sứ quán Canada và TreeBank vào Ngày Trái Đất năm 2022

ĐSQ Canada ghi nhận sự đóng góp đồng thời của Sáng kiến “TreeBank - Vườn ở khắp nơi” cho các mục tiêu Giảm biến đổi khí hậu, Thúc đẩy sự tham gia hoạt động xã hội của phụ nữ, và Mô hình phát triển bền vững dựa vào cộng đồng!

Tham tán Chính trị - Đại sứ quán Canada, ông Robert Bissett, đã cùng cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng tham gia trồng cây.

🌱 Bạn có biết? Sáng kiến ​​‘Vườn ở mọi nơi’ là một trong nhiều hoạt động của dự án #CFLI “Giảm thiểu biến đổi khí hậu bằng cách phục hồi đất có rừng ở Việt Nam thông qua mô hình Ngân hàng Cây; Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong công tác xã hội và khuyến khích các sáng kiến ​​dựa vào cộng đồng trong phát triển bền vững” do Qũy Canada dành cho các sáng kiến địa phương tài trợ và Tổ chức RED Communication thực hiện.#TreeBank#CFLIVietnam

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và cây