Tháng Năm 12, 2022

GẶP GỠ MẠNG LƯỚI BÁO CHÍ – DỰ ÁN AWEEV

Sáng ngày 28/4 tại Hà Nội, RED phối hợp cùng CARE International in Vietnam đã tổ chức Buổi gặp gỡ Mạng lưới Báo chí - Dự án "Nâng quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam" (AWEEV).

🌟 Dự án AWEEV có sự tài trợ của Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và được xây dựng thông qua cách tiếp cận dựa trên quyền để giải quyết các bất bình đẳng giới cho một số nhóm phụ nữ nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất tại Việt Nam.

🌿 Viện RED là một trong những đối tác triển khai dự án, phụ trách hợp phần “Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội, tổ chức làm việc về các vấn đề của phụ nữ, cơ quan truyền thông/báo chí, doanh nghiệp và mạng lưới của họ trong thúc đẩy quyền năng kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số”. Mạng lưới Báo chí là hoạt động quan trọng thuộc hợp phần này.

👉 Tại buổi gặp gỡ Mạng lưới Báo chí, các nhà báo, phóng viên đã được giới thiệu, thảo luận về dự án AWEEV, về mục đích hoạt động, quyền lợi và trách nhiệm của việc tham gia mạng lưới.

🤗 Viện RED xin chân thành cảm ơn sự tham gia của các nhà báo, phóng viên, các đại biểu, khách tham dự. Mạng lưới hy vọng sẽ kết nối được nhiều thành viên đồng hành để cùng tăng cường truyền thông về quyền kinh tế của phụ nữ và các sản phẩm do phụ nữ dân tộc thiểu số sản xuất.

----------

Mọi thông tin liên hệ Ms. Khánh Linh, SĐT: 0986031299, email: nguyenlinh@red.org.vn