Tháng Bảy 5, 2021

GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI LẦN THỨ HAI

pastedGraphic.png Có 5 loại hình báo chí được xét trao giải: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.  pastedGraphic_1.pngThời hạn nhận tác phẩm dự thi ngày 31/12/2021.  pastedGraphic_1.png Các tác phẩm bằng tiếng Việt, được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2021.   pastedGraphic_1.pngCách thức gửi bài dự thi: một trong 03 hình thức sau:  pastedGraphic.png Gửi về địa chỉ: Tổng cục Phòng, chống thiên tai, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; pastedGraphic.pngHoặc truy cập: http://giaibaochipctt.mard.gov.vn/, pastedGraphic_2.png Hoặc gửi Email: giaibaochipctt@gmail.com. 
   pastedGraphic_3.pngGiải Báo chí Toàn quốc về Phòng chống thiên tai lần thứ Hai với chủ đề  "VÌ MỘT XÃ HỘI AN TOÀN TRƯỚC THIÊN TAI – CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU"  do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và một số cơ quan liên quan tổ chức nhằm ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp thiết thực đối với công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống thiên tai.    pastedGraphic_3.pngThông tin chi tiết về Giải vui lòng truy cập: http://giaibaochipctt.mard.gov.vn.