Tháng Mười Hai 1, 2020

[HCM/HN] TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA TƯ VẤN XÂY DỰNG FORMAT HỘI ĐỒNG CỐ VẤN


Viện nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) là tổ chức VNGO có 11 năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển báo chí và truyền thông phát triển với các chương trình chính như An toàn nhà báo, Tham gia chính sách, Báo chí & Phát triển bền vững, Truyền thông Nhà nước, Tạo giá trị chung.

RED đang tìm kiếm đối tác cho vị trí sau:

Chuyên gia tư vấn xây dựng format Hội đồng cố vấn: https://bit.ly/3nyyx9e

Các chuyên gia/nhóm chuyên gia quan tâm xin mời gửi hồ sơ theo email tuyendung@red.org.vn hoặc gửi bản cứng theo đường bưu điện tới địa chỉ P.707 tòa nhà 142 Lê Duẩn, Hà Nội trước 10/01/2021

Hồ sơ gồm:

- CV của chuyên gia tham gia
- Các tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ tương tự