Tháng Chín 30, 2021

Ngoại khoá cho sinh viên ngành Quan hệ công chúng Học viên Thanh thiếu niên

Ngoại khoá nội dung truyền thông chính sách cho sinh viên ngành Quan hệ công chúng Học viên Thanh thiếu niên.
Trong 2 ngày 27 và 29/4/2021, Hà Nội, RED phối hợp với Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (HVTTNVN) tổ chức 2 buổi ngoại khóa cho 100 sinh viên năm 2 ngành Quan hệ công chúng của Học viện.
Trong thời gian 2 tiếng, đại diện Viện RED đã chia sẻ với sinh viên các nội dung sau:
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức, cơ cấu hoạt động...
2. Các chương trình truyền thông nhà nước, truyền thông chính sách, khái niệm cơ bản, cơ cấu bộ máy truyền thông nhà nước, mô hình và quy trình truyền thông chính sách, truyền thông nhà nước tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, những hạn chế, tồn tại và những nhân tố quan trọng để hướng tới truyền thông nhà nước kiện toàn và hiệu quả. Đặc biệt nhấn mạnh vào những nguyên tắc cơ bản trong truyền thông chính sách và truyền thông nguy cơ thông qua case study về truyền thông Chống dịch Covid-19 cuả Bộ Y tế, Chính sách Thuế Tài sản của Bộ Tài chính, Luật Đặc Khu, Luật An ninh mạng….; vai trò của Công nghệ trong truyền thông nhà nước…..
3. Các kỹ năng cần có của người làm truyền thông trong việc tham gia chính sách và truyền thông chính sách, một số định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm cho sinh viên chuyên ngành PR trong tương lai đặc biệt là việc làm truyền thông trong nhà nước, việc làm truyền thông trong các tổ chức phi chính phủ.
Phần thảo luận, hỏi đáp hết sức sôi nổi, có 15 câu hỏi, xin tư vấn được các nhóm đưa ra, tập trung và các nội dung như việc lựa chọn nội dung truyền thông phù hợp, cách xây dựng một chiến lược truyền thông cho 1 sự kiện, một chính sách, những kỹ năng cơ bản của một cán bộ truyền thông trong thời kỳ công nghệ 4.0…..
- Sinh viên được chia thành các nhóm để thực hành theo lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành (Bộ LĐ&TBXH, Bộ TNMT, Bộ GDĐT, Bộ TT&TT, Bộ VHTT&DL…. ). Sau buổi ngoại khóa, sinh viên có nguyện vọng tiếp tục được tư vấn cho việc xây dựng các kế hoạch truyền thông của nhóm mình...
Theo đánh giá của giảng viên bộ môn chuyên ngành Quan hệ công chúng- TS. Lê Anh Phương, buổi học ngoại khóa hết sức bổ ích, tất cả các nội dung được chia sẻ và tư vấn của phía RED đáp ứng kỳ vọng của các học viên. Đặc biệt là sự tham gia hỏi đáp sôi nổi của học viên và chuyên gia.