Tháng Mười 27, 2020

THÔNG BÁO DỪNG TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2020

Kính gửi:  Quý đồng nghiệp và các đơn vị đồng hành, Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) xin chân thành cảm ơn Quý đại biểu và các đơn vị đồng hành luôn ủng hộ và đồng hành cùng  “Giải báo chí với phát triển bền vững (JSD Award) trong thời gian qua. “Giải báo chí với phát triển bền vững” tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018, trải qua hai mùa Giải (2018-2019), Giải là một trong những sự kiện nổi bật nhằm lan tỏa các thông điệp về Chương trình Phát triển bền vững của Việt Nam (VSDGs) và tôn vinh những cá nhân, tập thể nhà báo quan tâm, viết về chủ đề phát triển bền vững. Do tình hình dịch bệnh COVID-19, thiên tai trên cả nước  còn diễn biến phức tạp, Ban tổ chức Giải xin phép thông báo về việc dừng tổ chức Giải báo chí với phát triển bền vững năm 2020. Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi vì sự bất tiện này và rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ từ Quý đại biểu và các nhà đồng hành. Chúng tôi hy vọng “Giải báo chí với phát triển bền vững (JSD Award) vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý đại biểu trong tương lai. Ban tổ chức GIẢI BÁO CHÍ VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2020