Tháng Chín 30, 2021

Toạ đàm khoa học chuyên đề 6

TỌA ĐÀM KHOA HỌC
CHUYÊN ĐỀ 6: TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA GIAO THÔNG ĐÔ THỊ
Chuyên đề 6 về “Tác động môi trường của giao thông đô thị” sẽ là chuyên đề tiếp theo của buổi tọa đàm khoa học do Viện Nghiên cứu truyền thông phát triển (Viện RED) tổ chức tại Hà Nội.
Di chuyển đô thị là một vấn đề thách thức của tất cả các thành phố lớn. Ảnh hưởng của di chuyển đô thị sẽ tác động đến : (i) môi trường (chất lượng không khí, phát thải khí nhà kính), (ii) nền kinh tế (sức hấp dẫn của các thành phố), (iii) xã hội (chất lượng cuộc sống)
Đây là những thách thức không chỉ ở các nước trên thế giới, mà cũng là vấn đề đặc biệt cấp tính ở Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn tăng trưởng nhanh về nhân khẩu học, kinh tế và không gian của các thành phố.
Từ kết quả nghiên cứu thực tế về di chuyển đô thị tác động đến chất lượng không khí và phát thải khí nhà kính ở các đô thị lớn, trong đó có Hà Nội, nhóm chuyên gia của Công ty tư vấn Espelia, Pháp, do chuyên gia Yann Maublance chủ trì, sẽ có bài trình bày tại Tọa đàm, tập trung phân tích đặc điểm của di chuyển, chính sách di chuyển của Hà Nội; làm gì để cho giao thông công cộng trở nên hấp dẫn; hướng tới việc sử dụng các phương tiện cơ giới hiệu quả hơn; xây dựng một thành phố có giao thông thuận lợi, đảm bảo tính bền vững….
Đây là Tọa đàm thứ 6, trong chuỗi hoạt động kết nối các nhà khoa học và nhà báo và là một trong các hoạt động thuộc khuôn khổ dự án “Nâng cao hàm lượng thông tin khoa học trong tác phẩm báo chí” do Viện RED hợp tác với Công ty Transtele France International (CFI, Cộng Hòa Pháp) thực hiện.
Thông tin về tọa đàm:
Thời gian: từ 14h30 -16h30 ngày 30/3/2021 (Thứ Ba)
Địa điểm: Phòng họp số 1, Khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội
Thành phần tham dự: Các phóng viên, nhà báo viết về lĩnh vực môi trường, làm việc tại các cơ quan báo chí tại Hà Nội.
Viện RED trân trọng kính mời các nhà báo tham dự tọa đàm.
Đề nghị các anh/chị nhà báo đăng ký theo địa chỉ: nguyenchang@red.org.vn