Tháng Mười 28, 2020

VIỆN NGHIÊN CỨU TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN (RED) THÔNG BÁO TUYỂN CHUYÊN GIA TƯ VẤN NGHIÊN CỨU

Từ 1/9/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (gọi tắt là RED) và tổ chức đối tác Pro NGO! (Đức) bắt đầu triển khai dự án “Win-Win For Vietnam -  Thúc đẩy sự hợp tác giữa Khối doanh nghiệp và các tổ chức xã hội vì Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp và sự Phát triển bền vững”, (gọi tắt là dự án “Win-win for Vietnam), nhằm mục đích thúc đẩy sự hợp tác giữa khối doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc thực hiện các hoạt động Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility – CSR), và Tạo giá trị chung (Creating Shared Value – CSV[1])  hướng đến đạt được các mục tiêu Phát triển bền vững Việt Nam (Vietnam Sustainable Development Goals –VSDGs). Dự án Win-win for Vietnam sẽ góp phần xây dựng một môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp hợp tác với các tổ chức xã hội trong việc thực hiện các dự án CSR/CSV hướng đến các mục tiêu PTBV. Dự án sẽ đồng thời nâng cao nhận thức của các bên về CSR/CSV và hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội Việt Nam trong việc hợp tác với doanh nghiệp. Hiện RED đang tìm kiếm các chuyên gia/ nhóm chuyên gia để thực hiện một nghiên cứu nền cho dự án. Nghiên cứu sẽ là đánh giá các yếu tố liên quan đến dự án, từ đó làm cơ sở để thực hiện dự án.  
  1. Yêu cầu về nội dung công việc: Xem tại điều khoản tham chiếu: http://bit.ly/RED_TORBaselinestudy
  2. Yêu cầu đối với chuyên gia:
Chuyên gia/ Nhóm chuyên gia sẽ được lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau: - Có bằng cấp liên quan về khoa học xã hội hoặc nghiên cứu phát triển - Có kinh nghiệm và kiến thức vững chắc trong nghiên cứu định tính và định lượng và phương pháp lấy mẫu (ít nhất 3 năm kinh nghiệm) - Có kinh nghiệm vững chắc trong việc thực hiện nghiên cứu (ít nhất 3 năm kinh nghiệm) - Có kiến thức và kinh nghiệm trong việc áp dụng  phương pháp nghiên cứu hỗn hợp - Có hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm  liên quan trong lĩnh vực doanh nghiệp, tổ chức xã hội - Kỹ năng giao tiếp tốt bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt - Có kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu từ xa và áp dụng công nghệ truyền thông là điểm cộng. - Công khai thông tin xung đột lợi ích
  1. Hồ sơ
Các chuyên gia/nhóm chuyên gia quan tâm có thể nộp hồ đến địa chỉ: tuyendung@red.org.vn  trước ngày 10/11/2020. Hồ sơ bao gồm:
  • Thư bày tỏ nguyện vọng (Expression of Interest) nêu rõ khả năng đáp ứng các tiêu chí của Điều khoản tham chiếu.
  • Đề xuất ngân sách
  • CV của các chuyên gia tham gia
  • Ít nhất 1 tài liệu về các công việc tương tự đã hoàn thành;
Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ tuyendung@red.org.vn --- [1] Khái niệm Tạo giá trị chung (Creating Shared Value - CSV) được giới thiệu lần đầu vào năm 2006 bởi Giáo sư Michael E. Porter và Giáo sư Mark R. Kramer trên Tạp chí Harvard Business Review (HBR). Đây là một hướng tiếp cận mới nhằm xây dựng doanh nghiệp gắn liền với xã hội bền vững. Theo đó, Giá trị chung (Shared Value) có thể được hiểu là các chính sách và hoạt động thực tiễn nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp trong khi đồng thời nâng cao các điều kiện kinh tế và xã hội ở cộng đồng mà doanh nghiệp đó hoạt động.