Tháng Năm 5, 2021

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG HCM


Viện nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) là tổ chức VNGO có 11 năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển báo chí và truyền thông phát triển với các chương trình chính như An toàn nhà báo, Tham gia chính sách, Báo chí & Phát triển bền vững, Truyền thông Nhà nước, Tạo giá trị chung.

RED đang tìm kiếm đối tác cho vị trí sau:

Cán bộ truyền thông tại Hồ Chí Minh: https://bit.ly/3nPdP4W

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ theo email tuyendung@red.org.vn hoặc gửi bản cứng theo đường bưu điện tới địa chỉ P.707 tòa nhà 142 Lê Duẩn, Hà Nội trước 15/06/2021