Tháng Chín 29, 2021

VIDEO NGHIÊN CỨU NỀN DỰ ÁN “WIN – WIN FOR VIET NAM”

Nghiên cứu nền dự án “Win-win for Vietnam” do Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) thực hiện với sự giám sát và hỗ trợ kỹ thuật của RED và Pro NGO từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2021 với sự tham gia có chất lượng của 108 doanh nghiệp, 65 TCXH và một số chuyên gia trong lĩnh vực Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)/Tạo lập giá trị chia sẻ (CSV) và các Mục tiêu Phát triển bền vững (PTBV).
❤ CSVhub mời các anh chị theo dõi những phát hiện chính của nghiên cứu qua video dưới đây nhé.
>> Anh chị cũng có thể xem thêm tại website CSVhub: https://csvhub.vn/pages/nghien-cuu-nen-win-win
Xem video tại đây