Tiến trình phát triển bền vững gồm các bên tham gia đặc biệt là khối nhà nước, khối báo chí tham gia chủ yếu với vai trò truyền thông giám sát thúc đẩy. Trong vai trò đó, các nhà báo cần có các công cụ đánh giá phát triển bền vững và lớp tập huấn “Công cụ đánh giá phát triển bền vững dành cho nhà báo” sẽ đáp ứng nhu cầu này.

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế” do Bộ các Vấn đề toàn cầu của Chính phủ Canada (GAC) tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED Communication) và Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) phối hợp thực hiện buổi Đối thoại chính sách với chủ đề “Sự tham gia của trẻ em trong quá trình xây dựng – hoạch định chính sách liên quan đến trẻ em”.

Chiêu thức lừa đảo dưới hình thức “tín dụng đen” là một chiêu lừa đảo "kép", các đối tượng lừa đảo một mặt lừa đảo chiếm đoạt giấy tờ "sổ đỏ" của người dân, một mặt dùng các giấy tờ đó lừa đảo lấy tiền của các ngân hàng.

Nằm trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế" với sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Canada thông qua Bộ Ngoại giao, Thương Mại và Phát triển (DFATD), Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) sẽ tổ chức khóa tập huấn “Nâng cao kỹ năng phân tích chính sách”.

Vào ngày 10/ 9 tới đây, Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) sẽ tổ chức buổi hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu, phân tích về Dự thảo Luật Phí và Lệ phí.

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế” chúng tôi mời nhóm chuyên gia Lê Xuân Trường, Vũ Sỹ Cường nghiên cứu, phân tích Dự thảo Luật Phí và Lệ phí, dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII sắp tới.

Hiện nay, báo giới và các cơ quan liên quan đang chung tay xây dựng một Luật Báo chí sửa đổi với mong muốn giải quyết những tồn tại và cải thiện, phát triển môi trường hoạt động, để báo chí đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp chung.

Các trang