Tap huan Phan tich Chinh sach

Nằm trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế" với sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Canada thông qua Bộ Ngoại giao, Thương Mại và Phát triển (DFATD)

Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) xin trân trọng thông báo, để đáp ứng nhu cầu phát triển của tổ chức, kể từ ngày 27/7/2015, văn phòng trụ sở của RED sẽ chuyển địa điểm.

Từ 8h-16h ngày 21/1/2013, RED sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn về “Quy trình xử lý hành chính hành vi cản trở các hoạt động báo chí” tại khách sạn The Light, 86B  đường Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Hôm sau, hai đơn vị tiếp tục phối hợp tổ chức Hội thảo Vai trò của truyền thông trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) là tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Được sự hỗ trợ tài chính của Bộ Các vấn đề Toàn cầu của chính phủ Canada (GAC), được cơ quan chủ quản phê duyệt, RED triển khai dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế”.

Hoạt động Tập huấn “Xử lý hành chính hành vi cản trở tác nghiệp báo chí” và Hội thảo “Vai trò truyền thông trong phát triển kinh tế xã hội địa phương”.

Thành phần gồm nhà báo, cơ quan báo chí, quản lý báo chí, công an, UBND các cấp, người phát ngôn các sở ban ngành địa phương của Quảng Bình, Khánh Hòa, Cần Thơ và đại biểu đến từ hơn 10 tỉnh lân cận.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẮK LẮK PHÁT HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH HÀNH VI CẢN TRỞ TÁC NGHIỆP BÁO CHÍ TẠI ĐỊA PHƯƠNG.

Từ 8h-16h ngày 13/12, RED sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Yên Bái tổ chức lớp tập huấn về “Quy trình xử lý hành chính hành vi cản trở các hoạt động báo chí” tại Hội trường tầng 3 khách sạn Hồng Nhung, thành phố Yên Bái.

Hôm sau, tại khách sạn Hào Gia (TP Yên Bái), hai đơn vị tiếp tục phối hợp tổ chức Hội thảo Vai trò của truyền thông trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Từ 8h-16h ngày 14/1/2013, RED sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình tổ chức lớp tập huấn về “Quy trình xử lý hành chính hành vi cản trở các hoạt động báo chí” tại khách sạn Sài Gòn – Quảng Bình, đường Quách Xuân Kỳ, TP Đồng Hới.

Hôm sau, hai đơn vị tiếp tục phối hợp tổ chức Hội thảo Vai trò của truyền thông trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Thưa anh chị và các bạn,

Một trong các nhiệm vụ của RED là tổ chức các “Hội thảo mở”, là diễn đàn để các chuyên gia, nhà báo, đại diện các cơ quan ban ngành liên quan, trao đổi về các chuyển động mới trong đời sống truyền thông, tiếp thu và lan tỏa những khuyến nghị, giải pháp phục vụ lợi ích chung.

Các trang