Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) là tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Được sự hỗ trợ tài chính của Bộ Các vấn đề Toàn cầu của chính phủ Canada (GAC), được cơ quan chủ quản phê duyệt, RED triển khai dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế”.

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế”, RED tổ chức Đối thoại chính sách tại địa phương với chủ đề “Thu hút đầu tư và phát triển thị trường nông sản tại Hà Tĩnh – Một nhân tố quan trọng cho thị trường nông thôn mới”.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của tổ chức, kể từ 1/2/2013, RED chuyển Trụ sở đến địa điểm mới tại 48B Tràng Thi- Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội (cạnh TƯ Mặt trận Tổ quốc VN, cách nút giao thông Cửa Nam 100m).

Mọi thủ tục hành chính liên quan đến việc di chuyển, RED sẽ hoàn thành và cập nhật đến Quý vị trong thời gian sớm nhất.

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế” được sự hỗ trợ tài chính của Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada (DFATD), được cơ quan chủ quản phê duyệt, RED tổ chức hội thảo đánh giá Dự thảo Đề án Giáo dục Phổ thông tổng thể với chủ đề “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể - từ tầm nhìn đến hiện thực”.

Trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế", RED triển khai hoạt động nghiên cứu "Sự tham gia của báo chi, truyền thông và các tổ chức xã hội trong quy trình chính sách ở Việt Nam" nhằm đánh giá vai trò, năng lực, mức độ tham gia và sự tương tác giữa báo chí và tổ chức xã hội.

Hiện nay, báo giới và các cơ quan liên quan đang chung tay xây dựng một Luật Báo chí sửa đổi với mong muốn giải quyết những tồn tại và cải thiện, phát triển môi trường hoạt động, để báo chí đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp chung.

Sáng ngày 4/8, RED tổ chức hội thảo “Một số vấn đề trong dự thảo Luật Thống kê sửa đổi” tại Khách sạn Hòa Bình 27 Lý Thường Kiệt – Hà Nội.

Các trang