Tháng Chín 10, 2014

RED VÀ IRISH AID HỢP TÁC KHẢO SÁT VỀ NHU CẦU, NĂNG LỰC PHÁT NGÔN/BIỂU ĐẠT CỦA CSOS (10/9/2014)

Ngày 10/9/2014, tại Hà Nội, RED và Cơ quan hợp tác phát triển CH Ailen ( Irish Aid) tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai khảo sát về nhu cầu, năng lực phát ngôn/biểu đạt của khối CSOs. Việc khảo sát được tiến hành trên phạm vi toàn quốc, với các đối tượng gồm CSOs, một số CBOs, một số tổ chức thuộc hệ thống MTTQ và báo chí truyền thông... khoảng 100 tổ chức. Thời gian khảo sát trong tháng 11 và tháng 12/2014. Nhóm chuyên gia thực hiện bao gồm chuyên gia về báo chí truyền thông, chuyên gia phát triển... Khảo sát là bước khởi đầu cho các hoạt động trong khuôn khổ chương trình nâng cao năng lực phát ngôn và biểu đạt cho CSOs do RED và các đối tác triển khai trong 2 năm tới.